Sport Bewaar

Is er al 'Mene mene tekel ufarsin' op de Arena gekalkt?

Maarten Moll
Maarten Moll © Wolff

Hij stond in de hel en de duivel stelde hem vragen over de crisis. Hij probeerde er met Amsterdams accent nog een draai aan te geven, maar die bluf sloeg dood. Hij kon zijn woorden geen kracht meer meegeven, ze verlieten als loze syllaben zijn mond.

Ik zag een man die geen idee had hoe de crisis te bezweren.

En de hete lampen die meedogenloos op zijn onbedekte hoofd brandden.
Daar stond een man die zijn wereld voor zijn ogen in elkaar zag storten. Een man die zich niets wilde laten aanpraten.

Maar ook die stoerheid was toneel, omdat zo duidelijk was dat hij het niet meer wist.