AMSTERDAM - De gemeente heeft vorig jaar terecht geweigerd de vergunning te verlengen van woningbemiddelaar Direct Wonen. Dat heeft de bestuursrechter bepaald. De gemeente trok de vergunning van de grootste verhuurmakelaar van Amsterdam in, nadat uit controles was gebleken dat het bedrijf een aantal regels voor woonbemiddelaars had overtreden.

Zo bood het huurwoningen aan zonder de noodzakelijke schriftelijke toestemming van eigenaren. Ook werden hogere huren gevraagd dan was toegestaan en werd niet gecontroleerd of de toekomstige huurders een huisvestingsvergunning hadden - noodzakelijk voor huren tot 548 euro per maand.

Direct Wonen vocht de beslissing van de gemeente aan bij de rechter. Die heeft beslist dat Amsterdam 'zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat sprake is van gegronde vrees dat de belangen van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte zullen worden geschaad of dat daarbij het belang van de betrokken kamer-of woningzoekende onvoldoende zal zijn gewaarborgd.'

Direct Wonen heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat het beleid waarbij de bemiddelaar de overeengekomen huurprijs moet toetsen, averechts werkt.

Het bedrijf kan tegen de uitspraak in beroep bij de Raad van State. (HET PAROOL)