Demmink zou een vaste bezoeker zijn van het Haagse jongensbordeel Pinokkio

 Met de zaak van de van pedofilie verdachte secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, Joris Demmink, heb ik me ongeveer zes jaar redelijk intensief bezighouden.

Daar was een reden voor. Ik zou voor de Avro een televisieserie schrijven, enigszins gebaseerd op The West Wing, en tijdens de research stuitte ik op het verhaal van Demmink.

Naar aanleiding daarvan besloot ik de hele serie daarover te laten gaan, met als titel De SG, maar de Avro en ik kwamen uiteindelijk (dit jaar) niet tot overeenstemming.

Hoe dan ook, ik deed mijn eigen onderzoek naar Demmink. Ik kwam met de raarste verhalen in aanraking: Demmink en wijlen prins Claus zouden aan jongetjes hebben gezeten, de onderwereld zou Demmink een streek willen leveren, Demmink zou een vaste bezoeker zijn van het Haagse jongensbordeel Pinokkio en altijd kwam het woord doofpot terug.

Omdat ik een politieke serie wilde maken, vroeg ik me af hoe de politiek hierop had gereageerd. Dat was interessant en pleitte Demmink in mijn ogen vrij. Als secretaris-generaal was hij één van de belangrijkste ambtenaren van Nederland; alleen zijn minister en de minister-president stonden boven hem.

Een Korthals van de VVD, een Hirsch Ballin van het CDA, een Donner van het CDA en een Opstelten van de VVD - al deze ministers kenden de roddel. Natuurlijk zou niet één van hen het risico hebben genomen dat zijn SG bij dergelijke zaken betrokken was.

Als dát werd onthuld, zou ook de minister moeten vertrekken. Dus werd de SG meer dan grondig onderzocht, door de AIVD. Demmink is daardoor de SG van wie de antecedenten het nauwgezetst zijn nagetrokken. Ja, hijzelf kon als SG de AIVD ook aansturen en vandaar dat de AIVD alles rechtstreeks aan de minister moest melden, hoewel complotdenkers dit niet geloven.

Nooit werd een spoor van bewijs gevonden. 'De commissie Stiekem', met voorzitters van Tweede Kamerfracties, is in deze van alles op de hoogte gehouden. Zeker, ik heb Demmink één keer gesproken, maar toen heb ik niets over die pedofiliezaak gevraagd. Waarom ook? Ik wist genoeg.

Ik geloof wel dat hij wist dat ik een televisieserie wilde maken waarin 'een figuur à la Demmink' zou voorkomen. Kortom: ik geloof Demmink. Ik geloof ook dat hij van mooie jonge mannen houdt, zoals ik van mooie jonge vrouwen.