THEODOR HOLMAN

Het was gisteren, de dag na de verkiezing van Obama, een historische dag voor Nederland. Het was de dag dat de vrijheid van meningsuiting geweld aan werd gedaan. Wilders, een parlementariër, mag niet zeggen wat hij wil.

Hirsch Ballin liegt als hij zegt dat het geen politiek proces tegen Wilders wordt. Dat wordt het wel: een parlementariër mag niet zeggen en vinden wat hij wil. Hem wordt de mond gesnoerd door de rechterlijke macht, die daarmee invloed uitoefent op onze democratie.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot in hoogste instantie geoordeeld dat de uitspraken van Wilders níet strafbaar zijn. Het OM moest dat uitzoeken voor u en mij. Boze islamieten hebben vervolgens gebruik gemaakt van een maas in onze wet om verhaal te halen bij de rechters. Rechters die moeten oordelen over Wilders, hebben thans, nog voor er recht gesproken is, al geoordeeld dat Wilders schuldig is! Daarom moet het OM Geert Wilders toch vervolgen, maar dat is nu een wassen neus.

Het hof is partijdig, want de rechters verklaren met hun eigen onderzoek Wilders al schuldig!

Dat is een schande, en het kan alleen door een systeemdefect (artikel 12) in onze rechtspraak.

We zien hier kortom hoe rechters invloed kunnen uitoefenen op onze volksvertegenwoordiging. Immers, de rechter wil verbieden dat Wilders in de Tweede Kamer datgene zegt waarvoor mensen hem hebben gekozen.

Daarom liegt Hirsch Ballin als hij zegt dat het geen politiek proces is. Hij liegt ook als hij beweert dat de rechters nog een oordeel over Wilders moeten geven. Dat hebben ze al gedaan: schuldig.

Wilders mag ook geen films maken met een mening. En ook al vermoordt Mohammed Bouyeri Theo van Gogh om religieuze redenen, zoals hij zelf zei, Wilders mag ook niet van oordeel zijn dat de Koran te vergelijken is met Mein Kampf. Terwijl Wilders gelijk heeft. En daarom herhaal ik zijn uitspraak: Ik, Theodor Holman, vind de Koran net zo erg als Mein Kampf. Ik ben benieuwd.

Morgen meer over deze justitiële schande.