Ik heb wel een idee wat kinderen moet worden geleerd.

Homovoorlichting op scholen wordt binnenkort verplicht, werd gisteren gemeld.

Mooie zaak, een goed initiatief. Maar ... wat moet je eigenlijk over homo's leren?

Ik kan me niet herinneren dat ik ooit 'les' over homoseksualiteit heb gehad. Vermoedelijk hebben mijn ouders toen ik acht of negen was iets gezegd zoals: 'Mannen en vrouwen houden van elkaar, maar je hebt ook mannen die van mannen houden - die noemen we homoseksuelen - en vrouwen die van vrouwen houden - dat zijn lesbiennes.'

Dat was het. Door de toon van mijn ouders begreep ik dat dit allemaal normaal was.

Moet je er meer van weten?

Dat weet ik niet. Maar ik heb wel een idee wat kinderen op dat gebied moet worden geleerd.

Zo moet hun worden geleerd dat homo's in sommige landen hun leven niet zeker zijn, omdat ze homoseksueel zijn (Iran). En ik zou heel graag willen dat alle kinderen van Nederland wordt uitgelegd hoe dat komt (door de islam). Ik weet ook dat er mensen zijn (christenen) die denken dat homo's geen echte liefde kennen. Ik wil alle kinderen van Nederland dus ook laten uitleggen wie en wat daaraan schuldig zijn (de Bijbel wijst homoseksualiteit af en fundamentalistische christenen nemen de Bijbel letterlijk).

Ik wil dus dat de overheid via die lessen vertelt hoe verderfelijk het christendom en de islam zijn.

Verder weet ik dat er overheidsdienaren zijn die geen homo's willen trouwen. Ik meen dat het heel goed is als alle kinderen van Nederland snel beseffen wat de functie van een overheidsfunctionaris is (uitvoeren wat democratisch in wetten is vastgelegd; als je geweten daar niet tegen bestand is, moet je een ander beroep kiezen).

Ik hoop dat kinderen na die lessen bijvoorbeeld zal worden gevraagd: wie zou gezegd kunnen hebben dat homo's van de hoogste daken moeten worden gegooid? (een imam). Maar ook zoiets als: we hebben geleerd dat in de Bijbel staat dat homoseksualiteit iets zondigs is; hoe is het dan mogelijk dat priesters zo veel kinderen misbruiken? (strikvraag, want pedofilie heeft niets met homoseksualiteit te maken; waar is dat pedofilie vaak voorkomt bij hoge kerkelijke functionarissen die een zwaar christelijke opvoeding hebben genoten, maar pedofilie komt overal in de samenleving voor).

Kortom: ik ben erg benieuwd naar het lesprogramma.