AMSTERDAM - In navolging van PvdA-wethouder Carolien Gehrels heeft collegepartij GroenLinks fel uitgehaald naar de Amsterdamse Rekenkamer. GroenLinks-raadslid Maarten van der Meer betichtte de onafhankelijke onderzoeksinstelling donderdag van 'uitermate onbehoorlijk' gedrag en 'schoffering' van de raad.

Steen des aanstoots is een vorige week verschenen rapport van de Rekenkamer over de gemeentelijke kunstsubsidies. Daarin staat dat er nauwelijks controle is op de gelden en dat maatregelen uitblijven als kunstinstellingen afspraken niet nakomen.

Gehrels hekelde eerder al de inhoud van het rapport. Van der Meer is vooral boos vanwege het moment van verschijnen: vlak voor het verdelen van de kunstsubsidies voor de komende vier jaar, via het zogenoemde Kunstenplan.

Mede daarom drong de raad bij rekenkamerdirecteur Victor Eiff eerder aan op uitstel van het rapport tot begin volgend jaar, als het subsidiebeleid wordt geëvalueerd.

Eiff had in het midden gelaten of hij daarop zou in gaan. De Rekenkamer kan zelf bepalen waar en wanneer het ergens over schrijft. Maar raadslid Van der Meer vindt dat Eiff te ver is gegaan, zegt hij in een toelichting.

''Hij heeft ons voor de zomer toegezegd te zullen nadenken over uitstel. Wij vreesden dat het de gang van zaken rond het Kunstenplan zou doorkruisen. Zonder daarop terug te komen bracht hij zijn rapport vorige week naar buiten, met een persbericht waarin staat dat het noodzaak is dat de raad het nog vóór de behandeling van het Kunstenplan bespreekt,'' aldus Van der Meer. ''Dat is onzin en staat haaks op de wens van een grote raadsmeerderheid.'' (HET PAROOL)