Binnenland Bewaar

Amsterdam investeert in onderwijs, armoede en lastenverlaging

Amsterdam investeert in onderwijs, armoede en lastenverlaging
© ANP

De eerste begroting van het stadsbestuur van D66, VVD en SP is gisteravond aangenomen door de Amsterdamse gemeenteraad.

Een meerderheid van D66, VVD, SP, CDA en de Partij van de Ouderen stemden voor de begroting voor 2015. Amsterdam investeert in onderwijs, armoede en lastenverlaging, zoals al door de nieuwe coalitiepartijen D66, VVD en SP was afgesproken in het coalitieakkoord.

Voor Amsterdamse scholen komt 32 miljoen euro extra beschikbaar en voor armoedebestrijding 20 miljoen. De afvalstoffenheffing wordt 15 miljoen euro verlaagd. Voor het aanjagen van de bouw en het aanpakken van wijken wordt 80 miljoen euro vrijgemaakt. De economie krijgt een impuls van 32 miljoen euro en voor sportaccommodaties is 20 miljoen euro gereserveerd. Ook voor de structurele opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers is extra geld vrijgemaakt.

De PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen de begroting. Daarmee stemde de PvdA tegen begroting van het eerste stadsbestuur in de geschiedenis zonder de sociaal democraten. 

De PvdA vindt de begroting te onvolledig en te onduidelijk. PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman: 'Wij willen geen blanco cheque geven aan het college.' Volgens Moorman betekent dit niet dat de PvdA ook in de komende jaren tegen zal stemmen. 'Dit is geen precedent voor de toekomst.' Moorman waardeert de moeite van het stadsbestuur om de bezwaren van de oppositie weg te nemen, maar uiteindelijk was het niet voldoende.

Volgens Moorman is van grote sommen geld nog altijd onduidelijk wat de bestemming is en geeft het college de gemeenteraad onvoldoende haakjes om haar beleid op te controleren. Ook GroenLinks, die bij de formatie van het stadsbestuur in juni uiteindelijk buiten de boot viel, stemde tegen de begroting. Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: 'Financieel is het zo weinig duidelijk dat wij er niet mee in kunnen stemmen.'