AMSTERDAM - Geert Wilders komt volgend jaar niet naar Amsterdam. De PVV doet alleen in Almere en Den Haag mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft grote gevolgen voor de campagne in de stad.

''Met de PVV erbij was het een tweestrijd geworden tussen naar ik aanneem de linkse partijen en de PVV,'' zegt PvdA-lijsttrekker en locoburgemeester Lodewijk Asscher. ''Dat zal nu niet gebeuren. Persoonlijk laat ik er geen traan om, want ik heb niet veel op met de ideeën van de PVV. Maar het is jammer voor de mensen die erop hadden willen stemmen.''

''De PVV kan nu een rol als buitenstaander blijven spelen. Anders was het de kiezers misschien eerder duidelijk geworden dat je wel van alles kunt roepen, maar dat het lastig kan zijn dat allemaal waar te maken,'' aldus Asscher.

D66-fractieleider Ivar Manuel vindt het jammer voor zijn partij dat de PVV niet meedoet. ''De VVD zou in een campagne mét de PVV de rechterflank hebben moeten afdekken. Dat hoeft niet meer. De VVD kan nu zijn pijlen richten op D66. Het is misschien goed voor de stad dat de PVV niet meedoet, maar niet voor D66.'' Bij de EU-verkiezingen werd D66 nog eerste in de stad.

Bij de Europese verkiezingen in juni haalde de partij van Geert Wilders in Amsterdam bijna dertien procent van de stemmen. Uit landelijk onderzoek bleek dat de kiezers vooral komen van de VVD, terwijl ook de SP en het CDA er last van hebben.

In Amsterdam zullen het vooral de VVD en ook wel de SP zijn die kunnen profiteren van het wegblijven van de PVV, voorziet Jeroen Slot van O+S, het gemeentelijke onderzoeksbureau.

VVD-lijsttrekker Eric van der Burg onderschrijft dat. ''We zouden ongetwijfeld concurrentie hebben gehad van de PVV. Ik denk dat dat ook geldt voor de SP en de PvdA. Voor onze campagne zal het niks uitmaken. We richten ons niet op D66 of de PvdA, maar komen met het VVD-verhaal.'' Net als Slot en PvdA-leider Asscher voorziet Van der Burg dat de opkomst in maart lager zal zijn, doordat een deel van de PVV-aanhang thuisblijft.

Dat Wilders onvoldoende geschikte kandidaten heeft, wijt Van der Burg aan het ontbreken van interne partijdemocratie bij de PVV. ''Het is geen vereniging zoals de andere partijen, waar leden zich kandideren. Dan krijg je ook de kans niet een goed partijkader op te bouwen.''

GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest noemt het ontbreken van de PVV bij de verkiezingen volgend jaar een brevet van onvermogen voor Wilders. ''Hij heeft het steeds over de problemen in de grote steden, maar hij maakt geen gebruik van de mogelijkheid ze aan te pakken. Hij gooit het nu op het niet kunnen vinden van voldoende gekwalificeerde kandidaten. Dat is ook een brevet van onvermogen. In een grote stad als Amsterdam moeten er toch een paar te vinden zijn? Of hij vertrouwt bijna niemand. En dat zegt dan wat over Wilders.''

Remine Alberts, fractievoorzitter van de SP, meent dat de PVV de verkeerde route bewandelt door zich te concentreren op de landelijke verkiezingen. ''Zij bouwen de piramide vanaf de top. Volgens mij moet het van onderop. Ik zou het in ieder geval andersom doen en de weg volgen die de SP heeft afgelegd.'' (BAS SOETENHORST)

Foto Jean-Pierre Jans