Amsterdam Bewaar

Overlast door criminelen in dure Amsterdamse appartementen

Drugsvondst in Heerlen
Drugsvondst in Heerlen © ANP

Juist moderne appartementencomplexen die vermogende bewoners naar de achterstandswijken in de stad moeten trekken, zijn geliefd onder criminelen die de anonimiteit zoeken.

De criminelen die de luwte zoeken, huren de dure appartementen - liefst met een inpandige parkeerplek - via bemiddelingsbureautjes en schrijven zich niet in. De andere bewoners van de complexen ervaren veel overlast.
Gemeente en politie proberen deze 'spookburgers' met gezamenlijke acties te bestrijden.

In drie flats in Nieuw-West troffen de controleurs van de Dienst Wonen, de recherche en de wijkagent onlangs 57 woningen aan die werden gebruikt door Kroaten, Roemenen, Bulgaren, Polen, Hongaren, Albanezen, Brazilianen en Filipijnen. De meesten stonden niet ingeschreven of vertelden onduidelijke verhalen.

Drie appartementen, elk gehuurd voor 1500 euro per maand, bleken onderduikadressen en bergplaatsen voor een Roemeense inbrekersbende te zijn. In elke flat waren tien tot vijftien slaapplaatsen.

Mensenhandel
Op verscheidene adressen bleken slachtoffers van mensenhandel te wonen of was sprake van prostitutie, hypotheekfraude, belastingfraude of illegale hotelkamerverhuur.

De jacht op 'spookburgers' brengt ook gesjoemel met uitkeringen en toeslagen aan het licht. De gemeente en de politie breiden hun acties uit. Ze schrijven alle ongeveer negenduizend verenigingen van eigenaren (VvE's) in de stad aan met het verzoek vermoedens van misstanden te melden. De specialisten zullen de verkregen informatie doorgeven aan de wijkagent of de instantie waar die het best op zijn plek is.

De eigenaars van woningen in de vrije sector wordt op het hart gedrukt dat ze veel last kunnen krijgen bij het (onder)verhuren van hun huizen. Zij zijn uiteindelijk aansprakelijk voor de schade die bijvoorbeeld een drugslaboratorium, een wietplantage of een illegaal hotel veroorzaakt.
Naar schatting gaat het landelijk om tientallen miljoenen euro's per jaar.

Door de aard van het fenomeen is onbekend hoeveel 'spookburgers' Amsterdam telt. De definitie: mensen die wonen waar ze niet staan ingeschreven of staan ingeschreven waar ze niet wonen. Schattingen uit twee onderzoeken via verschillende methoden lopen zeer uiteen. Het ene onderzoek kwam op 10.500 spookbewoners, het andere op liefst 57.900. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schatte het aantal in heel Nederland al eens op 450.000.