Amsterdam Bewaar

Horeca Leidse- en Rembrandtplein vanaf zomer open tot vroege ochtend

Rembrantplein
Rembrantplein © ANP

De openingstijden van horeca op het Leidseplein en het Rembrandtplein worden vanaf juli 2015 verruimd. Dat heeft het stadsbestuur afgesproken met de politie en ondernemers.

'Het is mooi dat het na twee jaar gesprekken gelukt is om tot dit convenant te komen. Dit zou een historisch momentje kunnen zijn', reageerde Eberhard van der Laan.

Het gaat om een proef voor drie jaar. Als tegenprestatie gaan de ondernemers op de pleinen zich inspannen om het uitgaansgeweld en overlast voor omwonenden terug te dringen. Van der Laan. 'We willen de goede sfeer die er is op festivals, waar weinig sprake is van geweld, overbrengen naar de uitgaanspleinen.'

In de praktijk betekenen de ruimere openingstijden dat 26 nachtzaken vanaf 1 juli 2015 op vrijdag en zaterdag tot zes uur gasten mogen binnen laten en pas om acht uur 's ochtends hoeven te sluiten. Nu is dat nog vijf uur en zes uur. Zestig zaken met een avondvergunning mogen vanaf dan op vrijdag en zaterdag tot zes uur openblijven en tot vijf uur nieuwe gasten binnen laten. Voor horeca met een terras wordt het terrasregime voor zomer en winter gelijk, waardoor de terrassen vanaf juli 2015 in het weekend ook in de winter tot twee uur 's nachts open mogen blijven.

Overlast voorkomen
Ondernemers moeten wel alles in het werk stellen om overlast te voorkomen, zowel binnen als buiten de horecagelegenheid. Ook moeten de horecagelegenheden gratis kraanwater verstrekken als klanten daarom vragen. Als ondernemers te weinig hun best doen om de overlast te voorkomen, dan moet een horecabedrijf de openingstijden weer terugschroeven. Ook kunnen ze de handhaving op hun dak krijgen.

Om de sfeer op de pleinen ontspannen te houden wordt er gebruik gemaakt van de inzet van hosts, die bezoekers welkom moeten heten en informeren, maar ook de-escalerend moeten optreden. De kosten van deze hosts, ter hoogte van 120.000 euro per jaar per plein, zullen worden gedeeld door de gemeente en de horeca-ondernemers.

Vele geweld op uitgaanspleinen
Volgens Van der Laan is het mede te danken aan onderzoek van de Vrije Universiteit dat het convenant met de ondernemers er is gekomen. 'Zij hebben onderzocht waarom er relatief veel geweld is op uitgaanspleinen en weinig op festivals.' Deze resultaten zijn vertaald naar de aanpak waarbij horecaondernemers zich ook verantwoordelijk voelen voor de omgeving buiten het café. 'Daar betalen ondernemers ook fors voor, via de inzet van de hosts.'

De verruimde openingstijden bieden de ondernemers weer de mogelijkheid om deze kosten te betalen. 'De hoop is dat we er op deze manier juist voor zorgen dat de sfeer op de pleinen beter wordt.'

Er zal worden onderzocht of de verruiming van de openingstijden ook kan gaan gelden voor ondernemers buiten de grote horecapleinen.