Amsterdam Bewaar

Bewoners willen groenten verbouwen op Paradisolandje

Het Paradisolandje
Het Paradisolandje © Klaas Fopma/www.klaasfopma.nl

Buurtbewoners willen groenten gaan verbouwen in een kas op het braakliggende terrein naast Paradiso.

De 'Rijkskas' aan de Weteringschans krijgt steun van het ministerie van Economische Zaken: het InnovatieNetwerk betaalde studies naar de haalbaarheid van de plannen voor stadslandbouw. De plannen voor de Rijkskas zijn deze week naar het bestuur en de deelraad van stadsdeel Centrum gestuurd. Diverse deelraadspolitici, onder wie Nelly Duijndam van de SP, steunen het plan.

Buurtbewoner en mede-initiatiefnemer Diana Wind: 'We hopen medewerking te krijgen van het Barlaeus Gymnasium, dat er lessen over stadslandbouw kan geven. Verder kunnen we experimenteren met ecologie, duurzaamheid en irrigatiewerk.'

Wim Pijbes, directeur van het Rijksmuseum, zou in het comité van aanbeveling zitting willen nemen omdat de kas voortborduurt op de oude negentiende-eeuwse kas van het museum. Daarin worden historische groenten geteeld die op kunstwerken te zien zijn. De museumkas is te klein om bezoekers toe te laten, de initiatiefnemers van de nieuwe kas willen museumbezoekers doorverwijzen naar het Paradisolandje.

Lees vandaag (7-11) meer in Het Parool.