Binnenland Bewaar

Amsterdam bestudeert fusieplannen provincies

FOTO ANP
FOTO ANP © UNKNOWN

De gemeente Amsterdam kon vrijdag nog geen reactie geven op de plannen van het kabinet om de plannen voor een Randstadprovincie door te zetten.

'We gaan de plannen goed bestuderen en hopen zo snel mogelijk met een inhoudelijke reactie te komen', aldus een woordvoerder.

Noord-Holland, Utrecht en Flevoland moeten volgens de plannen van het kabinet samengaan in één provincie. Amsterdam, Almere en Utrecht kunnen nog veel meer gaan samenwerken.

Dat heeft minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vandaag duidelijk gemaakt na afloop van de ministerraad. Zuid-Holland kan buiten de fusie blijven omdat Den Haag en Rotterdam al verregaand met elkaar samenwerken. Maar de samenwerking tussen steden in de noordelijke Randstad kan nog wel een extra impuls gebruiken, zei Donner.

'Eerst een visie, dan knopen doorhakken'

Deze week keerde gedoogpartner PVV zich tegen een fusie van de drie noordelijke Randstadprovincies, waardoor steun van de Tweede Kamer voor de plannen er voorlopig niet in lijkt te zitten. PVV'er Hero Brinkman wil dat het kabinet eerst met een visie komt voordat er knopen worden doorgehakt over een fusie. Ook zou er eerst een volksraadpleging over de plannen moeten komen.

Donner informeert de Kamer vandaag of begin volgende week over zijn voornemens.

Verbazing
De provincie Utrecht reageerde vandaag met 'stijgende verbazing' op het kabinetsvoornemen de provincie te fuseren met Noord-Holland en Flevoland. Utrecht betwijfelt of een fusie leidt tot minder bestuurlijke druk en wil dat de meerwaarde van een fusie eerst duidelijk wordt gemaakt.

Een fusie is volgens Utrecht geen simpele optelsom van de drie provincies en alleen maar zinvol als er voldoende draagvlak is. Het provinciebestuur ziet dat draagvlak niet in de provincie en ook niet in de Tweede Kamer, aldus een verklaring.

De provincie vraagt zich af of fuseren een oplossing is voor de vraagstukken in de provincies. Utrecht wil alleen maar meewerken als het plan leidt tot meer efficiëntie en effectiviteit, een democratischer bestuur en duidelijke afspraken over bevoegdheden.

Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen wil niet dat zijn provincie tweede viool speelt onder Amsterdam. 'Utrecht is een krachtige motor van Nederland en wij willen niet het reservewiel van Amsterdam worden', aldus Robbertsen.