Amsterdam Bewaar

Meisjes weten niet hoe kwetsbaar ze zijn

Meisjes weten niet hoe kwetsbaar ze zijn
© Hedy Tjin

De gemeente Amsterdam gaat jaarlijks vier ton investeren in emancipatie van vrouwen en meisjes. Maar zijn we niet al hartstikke geëmancipeerd? Er blijkt nog een wereld te winnen.

Wat gaat de gemeente doen?

Amsterdam gaat jaarlijks vier ton in vrouwenemancipatie steken, zo staat in de Nota Vrouwenemancipatie 2015-2018 die deze maand is gepresenteerd. Met het geld wil de gemeente kwetsbare meisjes weerbaar maken, meer samenwerking tussen organisaties bewerkstelligen, vrouwen stimuleren om zelf keuzes te maken en economische zelfstandigheid bevorderen.

Sheila Keijer is jongerenwerker bij welzijnsorganisatie Dynamo en het valt haar altijd op hoe rustig de meisjes zijn. 'Jongens maken herrie, dus daar gaat de aandacht naar uit.' Eenzelfde conclusie staat in de Nota Vrouwenemancipatie 2015-2018, het plan van aanpak van de gemeente om de komende jaren flink in te zetten op de emancipatie van vrouwen en meisjes in de stad. 

Nodig? Jawel, want dat rustige zorgt ervoor dat problemen bij meisjes vaker over het hoofd worden gezien. Meisjes doen het beter op school, maar zodra ze de wereld in moeten, vertaalt zich dat niet direct in een prettig leven of flitsende carrière, zo blijkt.

Allochtone meisjes
Van de Amsterdamse meisjes heeft 13,2 procent sociaal-emotionele problemen, tegenover negen procent van de jongens, zegt de GGD. Bovendien kampt zes procent van de meisjes met ernstige psychische klachten (twee procent van de jongens). Vooral allochtone meisjes hebben het lastig. Ze zitten vast tussen de waarden van thuis en de wereld buiten. Hetzelfde geldt voor meisjes uit economisch achtergestelde gezinnen.

Meisjes met een allochtone achtergrond worden van huis uit niet altijd gesteund, constateert ook Keijer. 'Dat kan timide maken, of ze vertonen juist heel erg grensoverschrijdend gedrag. Dat ze jongens uitdagen, terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Ze weten vaak niet hoe kwetsbaar ze zijn.'

Maar de problemen gaan verder. Zo is seksualiteit vooral sinds de opkomst van sociale media een behoorlijk aandachtspunt geworden op scholen - en dat geldt voor scholen van alle niveaus, in alle stadsdelen. Landelijk blijkt zeker 48 procent van de meisjes wel eens het verzoek te hebben gekregen foto's te versturen die een seksueel getinte lading hebben.

Respectloos uitlaten
Ruth Schipper van Qpido, een organisatie die jongeren onder andere voorlicht over sexting, stelt daarom ook dat er heel wat slagen te maken zijn op het gebied van emancipatie. Volgens haar ontstaan problemen met sexting doordat jonge meisjes vaak niet goed nee durven te zeggen en jongens - zeker onder groepsdruk - zich respectloos over meisjes kunnen uitlaten.

'We hebben in onze lessen een onderdeel waarin we de jongens vragen vijf namen op te schrijven van vrouwen die belangrijk voor hen zijn. Daarna moeten ze scheldwoorden opschrijven die ze wel eens hebben gebruikt tegen een meisje of vrouw. Daarna vragen we die woorden te combineren met die vijf vrouwen, en dat vinden ze dan heel erg. 'Maar iemand tegen wie je scheldt is ook een dochter of een moeder,' zeggen we dan.'

Overigens is het voor lesbische tienermeisjes helemaal ingewikkeld. Een vijfde van de dertien- en veertienjarige Amsterdammers staat namelijk negatief tegenover homoseksualiteit, aldus de gemeente.


Lees dit weekend (21/22-11) meer in Het Parool: Zorgtaken liggen nog steeds bij de vrouw