Amsterdam Bewaar

Chip of tag kan Amsterdams fietsprobleem oplossen

Chip of tag kan Amsterdams fietsprobleem oplossen
© Koen Suyk

Het chippen of taggen van fietsen kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het fietsparkeerprobleem. Door fietsen 'identificeerbaar' te maken, wordt het beter mogelijk ze te verwijderen als ze plekken te lang bezet houden, bijvoorbeeld bij stations.

Als je weet bij wie een fiets hoort, kun je er wat mee.

Dat zeggen fietsdeskundigen. Jeanine van Pinxteren van de bestuurscommissie Centrum zou graag zien dat de centrale stad werk maakt van het introduceren van dergelijke innovaties. 'Door mensen die een chip of een tag aan hun fiets hebben bepaalde voordelen te bieden, kan je de fiets herleidbaar maken naar de fietser. Ik hoop dat wethouder Pieter Litjens dit durft door te zetten.'

Uit de anonimiteit
Volgens de deskundigen helpt het minder anoniem maken van fietsers om betere fietsparkeervoorzieningen te creëren, toegesneden op hun behoeften. Volgens Otto van Boggelen van CROW Fietsberaad, een landelijk kenniscentrum voor fietsbeleid, kan je met behulp van technieken die al lang en breed voorhanden zijn beter onderscheid maken tussen langparkeerders en mensen die hun fiets vijf minuten parkeren, omdat ze bijvoorbeeld een boodschap moeten doen.

Deskundige Rico Andriesse van fietsadviesbureau Goudappel Coffeng is het met Van Boggelen eens. Het invoeren van 'iets kentekenachtigs' op fietsen kan zowel fietsers als gemeenten meer duidelijkheid bieden over waar bijvoorbeeld ruimte is. 'Je kan er ook bewustzijn mee creëren dat fietsparkeren geld kost.'

Identificeerbare fiets heeft voordelen
Van Boggelen zegt dat streepjescodes op fietsen interessant moeten worden gemaakt voor gebruikers om het een kans van slagen te geven. 'Met een herkenbare fiets kan je bijvoorbeeld kortingen geven in fietsenstallingen. Of als je er een e-mailadres of een telefoonnummer aan verbindt wordt het mogelijk de gebruiker een waarschuwing te geven dat hij nog een half uur heeft om zijn fiets weg te halen voordat hij wordt verwijderd.'

Hoewel driekwart van de fietsen een framenummer heeft, claimen Amsterdamse fietsers hun anonimiteit hoog in het vaandel te hebben. Het idee dat herleidbaarheid uiteindelijk leidt tot een belasting op fietsen is diepgeworteld. Volgens Andriesse is het belangrijk voorzichtig te werk te gaan. 'Als maar tien procent om deze reden de fiets zou laten staan, loopt de stad acuut vast.'

fietsID
Van Boggelen zegt dat Amsterdamse fietsers ook anoniem moeten kunnen blijven. 'Je hoeft je persoonlijke gegevens er niet aan te koppelen. Alleen een barcode helpt handhavers rond stations ook al enorm.'

Volgens de centrale stad verdient een 'fietsID' de aandacht. Een woordvoerder zegt dat 'verschillende opties worden bestudeerd op haalbaarheid'. 'Er zijn steeds meer ontwikkelingen op en opties mogelijk. Deze haalbaarheidsstudie is nog niet afgerond. Er ligt op dit moment ook geen concreet plan om dit stadsbreed in te voeren.'

Vandaag (09-10) in Het Parool: Chippen, verslepen of onder de grond? Minder anonimiteit?