Binnenland Bewaar

Gemeente gebruikt gegevens Stadspas om armoedebeleid te monitoren

Screenshot uit instructiefilm voor de nieuwe Stadspas
Screenshot uit instructiefilm voor de nieuwe Stadspas © Gemeente Amsterdam

De gemeente geeft vanaf vandaag een Stadspas met een scansysteem uit. De nieuwe pas moet beter inzicht geven in het gebruik. Die gegevens worden gebruikt om de aanpak van armoede beter te kunnen monitoren.

Zo'n 180.000 Amsterdammers hebben de nieuwe pas, die vanaf vandaag gebruikt kan worden, dit weekend ontvangen. Met de Stadspas kunnen Amsterdamse minima en AOW'ers meedoen aan allerlei activiteiten en uitstapjes in de stad. De pas is overgegaan van een verouderd systeem met papieren kortingsbonnen naar een scansysteem: telkens wanneer een Amsterdammer gebruik maakt van de pas, wordt die gescand.

De gegevens die daarmee verzameld worden, geven de gemeente op termijn goed inzicht in het gebruik van de Stadspas. Volgens de gemeente is dat een waardevol instrument om de aanpak van armoede te kunnen monitoren en, waar nodig, nog beter af te stemmen op de specifieke behoefte van de zeer diverse populatie Stadspashouders. 

Aanvalsplan armoede
Eén op de vijf Amsterdammers leeft in armoede. Amsterdam trekt deze collegeperiode per jaar 20 miljoen euro extra uit voor het armoedebeleid. In het aanvalsplan armoede van SP-wethouder Arjan Vliegenthart staat een waslijst aan maatregelen om mensen met een kleine beurs een steuntje in de rug te geven. Daar maakt ook de Stadspas onderdeel van uit. Het uitgangspunt is dat 'iedereen moet kunnen meedoen'. 

Al eerder werd aangekondigd dat de armoedegrens voor alle Amsterdammers wordt verhoogd naar 120% van het sociaal wettelijk minimum. Dit betekent dat ook werkenden die weinig verdienen aanspraak kunnen maken op armoederegelingen. Daarbij is extra aandacht voor kinderen. Zo kunnen zij met hun Stadspas naar de bioscoop, festivals of het Muiderslot. Ook voor lidmaatschap van een sportvereniging of muziekles wordt geld beschikbaar gesteld.