Binnenland Bewaar

Er zit geen rem op de groei van Airbnb in Amsterdam

Er zit geen rem op de groei van Airbnb in Amsterdam
© /

Verhuursite Airbnb groeit snel: vorig jaar steeg het aantal adressen in Amsterdam tot 10.500. Het bedrijf werkt halfslachtig mee aan aanpak van overlast.

Airbnb biedt nog steeds woningen aan voor groepen die groter zijn dan vier personen, het maximum volgens de Amsterdamse regels. Volgens Europees Airbnb-topman Patrick Robinson moeten verhuurders zelf uitzoeken of ze zich aan de regels houden. 'Dat is hun verantwoordelijkheid.' Dat geldt ook voor Amsterdammers die hun huis meer dan zestig dagen per jaar als vakantiewoning verhuren, zegt hij.

Sinds zondag int Airbnb toeristenbelasting. Ook hier krijgt de stad geen inzage in de administratie: er wordt periodiek geld overgemaakt, Amsterdam weet nog niet hoeveel. 'We praten over miljoenen, niet over tonnen,' zegt een woordvoerder van de gemeente. Het geld is niet herleidbaar naar individuele verhuurders en er kan dus niet worden gecontroleerd of deze zich aan de regels houden.

Volgens Robinson gaat Airbnb helpen bij de bestrijding van overlast door grote groepen toeristen. Maar een kijkje in de gegevens van de huurders hoort daar niet bij. 'We gaan ze beter voorlichten, bijvoorbeeld door ze twee keer per jaar een mailtje te sturen om ze te herinneren aan de plaatselijke regels.'

Onrust 
In Amsterdam ontstaat in sommige buurten onrust door de omvang van de verhuur via Airbnb. Met name waar zich groepen toeristen melden, is vaak geluidsoverlast. Wie op de site een appartement zoekt voor zeven personen, krijgt in Amsterdam tweehonderd adressen. Woningcorporaties staan machteloos tegenover de verhuur van sociale huurwoningen.

Bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag kwamen vorig jaar honderden klachten binnen. Gert Jan Bakker van het Meldpunt zegt dat Airbnb zijn verantwoordelijkheid ontloopt. 'Airbnb richt zich specifiek op Amsterdam, bewoners die een woning willen verhuren worden specifiek als doelgroep aangesproken: Airbnb kan dan ook de website aanpassen aan lokale regelgeving.' 

Vandaag (03/02) meer in Het Parool: 'Wij brengen alleen vraag en aanbod bij elkaar'