Amsterdam Bewaar

Meer uitstel Noord/Zuidlijn dreigt

Meer uitstel Noord/Zuidlijn dreigt
© ANP

Als niet wordt ingegrepen in de laatste fase van de bouw van de Noord/Zuidlijn, neemt de kans toe dat de lijn ook in oktober 2017 nog niet klaar is.

Toen de gemeenteraad in 2002 instemde met de aanleg, was het nog de bedoeling dat de metrolijn in 2011 zou worden opgeleverd.

De voltooiing is 'nog geen gelopen koers', schrijft wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) nu in een brief aan de gemeenteraad, naar aanleiding van de bevindingen van de Taskforce Planning Noord/Zuidlijn. Volgens de wethouder moeten extra maatregelen worden genomen om het risico op vertraging te verlagen.

Uit de analyse komt naar voren dat het haalbaarheidspercentage om oktober 2017 klaar te zijn, is gedaald, maar nog steeds iets boven de vijftig ligt. De laatste jaren werd echter steeds uitgegaan van een haalbaarheidspercentage van tachtig.

De werkgroep concludeert dat de boven- en afbouw van de Noord/Zuidlijn nog veel voeten in aarde hebben. 'Het gaat om andere risico's dan bij het tunnelboren en opleveren van de ruwbouw, maar niet minder groot.' Volgens een woordvoerder worden de risico's veroorzaakt door de opeenstapeling van complexe processen, 'onder meer het samenvoegen van ingewikkelde veiligheids- en ict-systemen'.

Eén van de maatregelen is dat tests zo veel mogelijk naar voren worden gehaald, zodat fouten zo vroeg mogelijk kunnen worden ontdekt en er voldoende tijd is om die op te lossen. Zo wordt het nieuwe treinbeveiligingssysteem op de Ringlijn in gebruik genomen, alvorens het op de Noord/Zuidlijn zal worden getest. En ruim een half jaar voordat testritten op het hele tracé worden gestart, zullen er testritten zijn tussen emplacement Noord en station Noorderpark.