Amsterdam Bewaar

Ymere verzacht verkoopplannen van 180 sociale huurwoningen

Huizen in Amsterdam
Huizen in Amsterdam © ANP

Alle bewoners die door de renovatie- en verkoopplannen van Ymere hun sociale huurwoning in het centrum van de stad verliezen, kunnen naar hun buurt terugkeren.

Dit schrijft het college van b.en w. in antwoord op vragen van GroenLinks-raadslid Rutger Groot-Wassink. Ymere heeft in een gesprek met SP-wethouder Laurens Ivens een reeks toezeggingen gedaan. Zo geldt de terugkeergarantie ook voor huurders die meer verdienen dan 50.000 euro.

Ymere kreeg een storm van kritiek toen via Het Parool bekend werd dat de corporatie 270 woningen in het centrum opknapt, ontruimt en 180 ervan verkoopt of duur verhuurt om de renovatie te betalen. Inmiddels stelt Ymere alleen tot herhuisvesting over te gaan als dat strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld als de fundering vernieuwd moet worden.

Verder heeft Ymere beloofd huren te zullen 'aftoppen'. Kleine huishoudens met inkomens tot 34.000 euro krijgen een maximale huur van 557 euro, de grens waarvoor volledige huurtoeslag gekregen kan worden. Verder komt er een huurgewenningsperiode. Volgens het college leidt de ingreep van Ymere wel tot een daling van het aantal sociale huurwoningen in het stadshart, maar komt de sociale voorraad niet in gevaar.