Binnenland Bewaar

Levenseindekliniek vrij positief beoordeeld

Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. © ANP

Van de 322 mensen die euthanasie hebben gekregen via de Levenseindekliniek, had twaalf procent kanker, zes procent leed aan een psychiatrische aandoening en 14,5 procent had dementie.

Dat is een compleet ander beeld dan de euthanasieverzoeken die via de huisarts lopen. Daar is het aantal mensen dat op grond van psychiatrische aandoening euthanasie krijgt, slechts 0,3 procent; voor dementie is dat 1 procent.

De cijfers werden vandaag gepresenteerd tijdens een congres over de betekenis van de Levenseindekliniek als expertisecentrum. De Levenseindekliniek, die twee jaar geleden werd opgericht, helpt mensen die bij hun huisarts geen gehoor vinden op hun euthanasieverzoek.

Uit onderzoek van het AMC en VUmc blijkt dat ook de SCEN-artsen, die de procedure controleren, 'overwegend positief' zijn over de Levenseindekliniek; die werkt bij euthanasie of hulp bij zelfdoding net zo zorgvuldig als 'gewone artsen', zegt hoogleraar Levenseindeonderzoek Bregje Onwuteaka-Philipsen van het VUmc.

'De Levenseindekliniek werd met argusogen bekeken, maar deze resultaten suggereren dat ze heel zorgvuldig te werk gaan. Dat is snel gegaan.' Van de ondervraagde SCEN-artsen heeft 71 procent alleen positieve ervaringen. Er werd door sommigen wel geklaagd over vooringenomenheid bij de Levenseindekliniek: 'De arts leek er haast mee te hebben. Te gedreven en enthousiast voor de uitvoering.' 'Misschien is dat de keerzijde van de bewogenheid van die artsen.'