Amsterdam Bewaar

Slimme hulp aan groene bedrijven

Lijsttrekker Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren.
Lijsttrekker Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. © Jan van Breda

Johnas van Lammeren (41), lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, wil met een oud plan in een duurzaam jasje zowel de werkloosheid bestrijden als het mkb helpen.

U denkt mensen aan een baan te kunnen helpen in winkels en andere kleinere bedrijven. Hoe wilt u dat doen?
'We heffen in Nederland veel belasting op arbeid. Boven op het salaris dat een werknemer verdient, betaalt de werkgever nog allerlei sociale premies. Dat maakt het aannemen van een werknemer duur en riskant, want de ondernemer zit er toch voor een bepaalde tijd aan vast. Zeker in het midden- en kleinbedrijf maakt dat het moeilijk mensen aan te nemen. Wij willen dat de gemeente de sociale lasten gaat betalen als een mkb-ondernemer een baan geeft aan iemand met een uitkering. Dat is ongeveer dertig procent van de kosten. Zo genereer je banen, maar help je ook het mkb, dat weinig vet meer op de botten heeft. Het wordt ook wel Prohef genoemd.'

Het lijkt op een gesubsidieerde baan.
'Maar dat is het niet. Je moet het zien als een voorschot. Als de ondernemer meer winst behaalt door de werknemer, moet hij alsnog de sociale premies betalen. Als dat niet lukt, wordt het voorschot een gift. Het kost de gemeente sowieso minder geld, omdat ze niet langer een volledige uitkering hoeft te betalen. De gemiddelde uitkering kost de gemeente dertienduizend euro per jaar. Dat is genoeg geld om deze regeling voor zo'n drie jaar te betalen. Er is al aangetoond dat het werkt. Prohef is een oud concept, dat wij hebben afgestoft. Er is al succesvol mee gewerkt in Groningen en in Rotterdam.'

Waarom is dit een speerpunt van de Partij voor de Dieren?
'Wij willen duurzame bedrijven een extra voordeel geven. De groene ondernemer hoeft pas bij een grotere toename van de winst terug te betalen. Zo stimuleren wij groene bedrijven meer dan bedrijven die nog van doen hebben met kolen en olie.'

Past dit in de lijn van uw partij?
'Wij kiezen voor de natuur en leggen de nadruk op dierenwelzijn, luchtkwaliteit en milieu. Anders dan andere partijen zeggen wij niet dat we de stad moeten volbouwen - dan houden we helemaal geen groen meer over. We moeten accepteren dat niet iedereen die dat wil, in Amsterdam kan wonen. Er is heel veel plek in de rest van het land. Daarom moet op de woningmarkt weer voorrang worden geboden aan mensen die oorspronkelijk uit Amsterdam komen.'

Waarom zouden Amsterdammers op jullie stemmen en niet op GroenLinks?
'GroenLinks sluit compromissen. Dat heb je de afgelopen bestuursperiode gezien. Bijvoorbeeld bij de bomenkap in het Oosterpark. Die wordt uitgevoerd met goedkeuring van GroenLinks. Wij houden vast aan onze idealen, zoals het realiseren van groene daken, geïsoleerde huizen en een betere luchtkwaliteit.'