Amsterdam Bewaar

Volop onzekerheid rond resterende asielzoekers

Asmerat Goitom is een van de asielzoekers die niet op de lijst staat.
Asmerat Goitom is een van de asielzoekers die niet op de lijst staat. © Amaury Miller

Fijn dat een handvol asielzoekers nu in de Havenstraat zit, zeggen hulpverleners, maar wat doen we met de rest?

Asmerat Goitom (26) telt de paar dagen dat ze nog in de tijdelijke opvang op het Surinameplein mag blijven. Ze huilt als ze eraan denkt dat ze straks misschien op straat moet leven. 'Daar ben ik zo bang voor.'

Goitom komt uit Eritrea en woonde enige tijd in Ethiopië, zegt ze. Daar werd ze meermalen verkracht. Een traumatische ervaring, waardoor ze nu slecht slaapt en vier verschillende soorten medicijnen slikt, waaronder slaapmiddelen en antidepressiva. Het maakt dat ze weinig eetlust heeft.
Goitom woonde eerder in het Vluchtkantoor aan de Weteringschans, met de grote groep asielzoekers die al meer dan een jaar door de stad zwerft. In totaal ging het om ongeveer 220 man.

Kwetsbare asielzoekers
Goitom staat echter niet op de lijst van 159 vluchtelingen voor wie burgemeester Eberhard van der Laan met toestemming van staatssecretaris Fred Teeven opvang heeft geregeld in de voormalige gevangenis in de Havenstraat. Op deze lijst staan alleen asielzoekers die al sinds april bij de groep horen, toen de gemeente overging tot registratie. Van deze groep resteren nog ongeveer honderd personen, die nu grotendeels in de Havenstraat zitten. De rest van de mensen op de lijst is elders opgevangen of is teruggekeerd naar het land van herkomst.

Goitom stond niet op de lijst, maar kreeg wel met 25 andere kwetsbare asielzoekers - vooral vrouwen en zieken - opvang in een afkickcentrum van Jellinek. Die is echter maar voor twee weken. Deze week gaat de GGD beoordelen hoe het psychisch en medisch gesteld is met deze asielzoekers.
De gemeente zal opvang bieden aan mensen die fysiek of mentaal te zwak zijn om op straat te leven. De beslissing is ook afhankelijk van het juridische dossier. Voorts is nog niet besloten waar ze worden opgevangen. Volop onzekerheid dus.

Lees vandaag (9-12) meer in Het Parool: 'Wie na april kwam, heeft gewoon pech'.