Binnenland Bewaar

Overlast door buren klacht nummer 1

Overlast door buren klacht nummer 1
© Thinkstock

De Amsterdamse politie krijgt elk jaar meer klachten over burenoverlast dan over alle andere vormen van overlast bij elkaar. Een kwart van de Amsterdammers geeft aan erg veel last van de buren te hebben. Bij de politie kwamen in 2012 12.585 klachten binnen - meer dan alle klachten over zwervers, drugs, drank en jongeren bij elkaar.

Bij de Steunpunten Zorg en Overlast, die bij de stadsdelen horen, werken woningcorporaties, politie en zorginstellingen samen om overlast tegen te gaan en te registreren. Ondanks deze hechtere samenwerking tussen instanties is extreme overlast nog steeds moeilijk te bestrijden en is een duidelijke opsplitsing van verschillende soorten overlast nog altijd niet voorhanden.

Uit de cijfers die de stadsdelen vrijgeven, is op te maken dat in de hele stad maar bij zo'n vijftien mensen het huurcontract door de rechter is opgezegd.

Gisteren werd bekend dat één van de drie overlastgevers die wegens extreme overlast door tussenkomst van de burgemeester moesten verhuizen uit de Diamantbuurt, opnieuw moet verhuizen omdat zij en haar kinderen zich ook in het nieuwe huis niet wisten te gedragen. Dit was al de derde keer dat zij hun woning moesten verlaten.

Woningcorporaties moeten om een huurcontract te ontbinden enorme dossiers opbouwen. Daardoor duurt het vaak erg lang voordat extreme overlast ophoudt. Het aantal overlastgevers en uitzettingen verschilt zowel per stadsdeel als per woningcorporatie. Zo is in stadsdeel Oost het aantal aangemaakte overlastdossiers flink afgenomen, terwijl het aantal uithuisplaatsingen juist is gestegen.

Lees ook in het Parool: Je zal er maar naast wonen.