Amsterdam Bewaar

Amsterdam dwingt treiteraars tot verhuizen

Burgemeester Eberhard van der Laan
Burgemeester Eberhard van der Laan © ANP

Elk jaar worden minstens tien Amsterdammers het  slachtoffer van stelselmatige treiterij en intimidatie door hun buren.  In sommige gevallen zien de slachtoffers geen andere oplossing dan  verhuizen.

Desnoods moeten daders verhuizen in plaats van de slachtoffers. Dit schrijft burgemeester Eberhard van der Laan donderdag in een brief aan de gemeenteraad. De treiteraanpak wordt momenteel voorbereid en gaat op 1 januari van start. Enkele schrijnende gevallen van mensen die zijn weggetreiterd door hun buren vormen de aanleiding voor de aanpak van het wangedrag.

In de brief wordt benadrukt dat het hier niet gaat om gewone burenruzies of luidruchtige buurtkinderen. Wel wordt aangegeven dat dit soort kleine incidenten op ten duur kunnen uitmonden in structureel overlast dat wel wordt aangepakt.

Voor de aanpak wordt een speciaal anti-treiterteam ingeschakeld. Bij de tien allerergste en moeilijkste gevallen krijgt dit team van de burgemeester de bevoegdheid om alle stedelijke registers open te trekken om het treiteren te doen stoppen.