Amsterdam Bewaar

Kraakpand waar niemand woont

Het voormalig dieren asiel in bezit genomen aan de polderweg. ©Het Parool/Maarten Brante
Het voormalig dieren asiel in bezit genomen aan de polderweg. ©Het Parool/Maarten Brante © UNKNOWN

Een kraker die zich voordeed als PvdA-stadsdeelbestuurder Thijs Reuten (Oost) heeft zaterdag het vervallen dierenasiel aan de Polderweg overgedragen aan krakersgroep De Valreep, die in juli het pand betrok.

Eerder hadden de krakers een persbericht verspreid en een buurtkrantje dat als twee druppels water leek op de officiële versie. Daarin werd gemeld dat stadsdeel Oost het voormalige dierenasiel in wat nu Oostpoort heet, aan de krakers overdraagt 'naar aanleiding van nalatig handelen van ontwikkelaar OCP'. Het stadsdeel zag zich genoodzaakt officieel te melden dat het niets van doen heeft met de publicaties van de krakers.

Toen krakers in juli het dierenasiel introkken, troffen ze aan: een lekkend dak, een met stalen platen dichtgeschroefd pand, uitwerpselen, spuiten, condooms, dode beesten en enkele grafstenen met de teksten 'Rust zacht lieve Beertje' en 'We zullen altijd aan je blijven denken poesje'. Met eigen geld hebben ze enkele ruimtes opgeknapt en inmiddels worden er optredens, computerworkshops en bijeenkomsten voor buurtkinderen georganiseerd. De krakers willen van het pand een permanent sociaal-cultureel centrum maken.

Opmerkelijk is dat er geen krakers wonen, hetgeen bij een mogelijke ontruimingsronde van de politie de omstandigheid oplevert dat er niets te ontruimen valt.

Het dierenasiel staat op een braakliggend terrein waar woningen moeten komen. Het hele gebied zou oorspronkelijk bebouwd in 2008 worden opgeleverd door OCP (Ontwikkelingscombinatie Polderweggebied, een samenwerkingsverband van Ymere, Stadgenoot en Bouwfonds). In het dierenasiel zou eerst horeca komen, later wilde OCP het gebruiken als verkoopkantoor. Het Oostpoortproject is berucht door de vele fiasco's, zeggen de krakers. 'Miljoenen werden betaald om de grond te saneren en de garantstelling voor muziekmakerscentrum MuzyQ heeft het stadsdeel financieel aan de rand van de afgrond gebracht.' Volgens de krakers is de deal tussen stadsdeel en gebiedsontwikkelaar OCP over het dierenasiel het volgende fiasco. OCP zou het pand hebben laten verkrotten.

De echte Reuten was zaterdag niet aanwezig. Wel Bas van Vliet, met zijn hondje, van oppositiepartij Méérbelangen. 'Reuten zou de krakers een tijdelijk contract moeten geven om OCP onder druk te zetten. OCP heeft het asiel laten verkrotten. Reuten moet het asiel gebruiken als breekijzer om OCP te verplichten het terrein volledig te ontwikkelen.' (Het Parool)