Amsterdam Bewaar

Hoerenloper geeft feedback over Wallen

De eerste resultaten van het klantenpanel van prostitueebezoekers, een unieke vorm van inspraak, zijn al binnen. De klanten keuren vrouwenhandel en gedwongen prostitutie af. Foto GPD
De eerste resultaten van het klantenpanel van prostitueebezoekers, een unieke vorm van inspraak, zijn al binnen. De klanten keuren vrouwenhandel en gedwongen prostitutie af. Foto GPD © UNKNOWN

AMSTERDAM - Sinds de zomer praten bezoekers van prostituees op de Wallen anoniem mee over het prostitutiebeleid van de gemeente Amsterdam.

De eerste resultaten van het klantenpanel van prostitueebezoekers, een unieke vorm van inspraak, zijn al binnen. De klanten keuren vrouwenhandel en gedwongen prostitutie af, maar hebben er weinig vertrouwen in dat de overheid misstanden afdoende kan bestrijden. Vooral buitenlandse klanten weten niet dat ze zaken via Meld Misdaad Anoniem kunnen aankaarten. De suggestie een ander, anoniem meldpunt via internet op te richten, wordt onderzocht.

Op dit moment nemen zeventien bezoekers van prostituees deel aan het gemeentelijke panel. Ze zijn door onderzoeker Paul Hulshof geworven via websites als hookers.nl. De helft van hen is niet-Nederlands, en dat komt overeen met de bezoekers van de Wallen.

Het onderzoek is volledig anoniem en wordt via internet gehouden. Het richt zich voorlopig alleen op bezoekers van raamprostituees op de Wallen.

Het panel is opgericht naar aanleiding van eerder onderzoek onder klanten van prostituees. ''We hebben aanbevolen met deze mensen te praten. Ze kunnen een belangrijke bron van informatie zijn'', aldus Hulshof. Volgens hem hebben klanten er uiteindelijk ook belang bij dat er minder misstanden in de branche zijn.

Hulshof is tevreden dat er zeventien deelnemers aan het panel zijn, maar zegt ook dat de groep nog te klein is om representatief te zijn. Als het klantenpanel een succes wordt, komt er mogelijk ook een panel van prostituees.

Het panel heeft al tot actie van de gemeente geleid. Op de Wallen en in andere prostitutiegebieden zullen posters worden verspreid om Meld Misdaad Anoniem onder de aandacht te brengen, ook in het Engels. (GPD)