Amsterdam Bewaar

Boze ouders nemen Vrije School over

De Geert Grote School 2 in de Ferd. Roeskestraat. Volgens vertrekkend directeur Anne Veldt         was de school juist goed op weg aan de eisen van de inspectie te voldoen. Foto Ruud van Zwet
De Geert Grote School 2 in de Ferd. Roeskestraat. Volgens vertrekkend directeur Anne Veldt was de school juist goed op weg aan de eisen van de inspectie te voldoen. Foto Ruud van Zwet © UNKNOWN

AMSTERDAM - Ouders die leerkrachten de klas uit duwen en zelf de lessen overnemen, onderwijzers en bestuursleden die bedreigd worden. Op de Geert Groote School in Amsterdam-Zuid is de chaos zo groot dat de gemeente op het punt staat de school onder curatele te stellen.

De crisis ontstond toen ouders zich verzetten tegen kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de basisschool (500 leerlingen). Een ingewijde: ''Een groep orthodoxe ouders is erin geslaagd dat plan om zeep te helpen. Dan praat je over taal en rekenen, niets anders. Het recht op slecht onderwijs is succesvol bevochten. Dit is de Taliban.''

Enkele weken geleden namen zo'n twintig ouders de klassen over. Leerkrachten werden de klas uit geduwd, bestuursleden bedreigd. Vorige week dienden leerkrachten en een groepje ouders een motie van wantrouwen in tegen het bestuur. De interim-directeur, de derde in een kleine twee jaar, is op non-actief gesteld. Van het bestuur is nog één lid over.

Vanmiddag zou een laatste bemiddelingsgesprek zijn. Als dat onbevredigend is, zal de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) de Onderwijsinspectie adviseren de school onder een bewindvoerder te plaatsen. Sluiting lijkt geen optie: de gemeente weet niet weet waar ze de leerlingen moet onderbrengen.

Een ingewijde: ''Een zelfbenoemde tussenpersoon van de Vereniging van Vrije Scholen deelt nu de lakens uit. Op dit moment is zelfs politie-ingrijpen gerechtvaardigd.'' Vorig jaar dreigde de Onderwijsinspectie de school al te sluiten, omdat er geen vertrouwen was dat het bestuur op korte termijn de onderwijskwaliteit zou verbeteren. (HANS VAN DER BEEK)