Amsterdam Bewaar

De Waag moet snel op nieuwe fundering

Foto Bart Koetsier
Foto Bart Koetsier © UNKNOWN

AMSTERDAM - De Waag dreigt onherstelbaar beschadigd te raken als de fundering niet ingrijpend wordt gerenoveerd - en  crisis of niet, het stadsbestuur zegt dat het alle maatregelen wil treffen die nodig zijn.

Het vijftiende-eeuwse gebouw op de Nieuwmarkt geldt dan ook als een van de belangrijkste rijksmonumenten uit de middeleeuwen die de stad bezit. De kosten worden overigens nog geraamd.

Recente metingen tonen aan dat het grootste deel van het gebouw zakt, terwijl het meest monumentale deel, de Metselaarstoren, blijft staan. Talloze scheuren zijn het gevolg. Het hele gebouw dreigt uit elkaar te worden gerukt. Aanvankelijk werd gedacht dat alleen de toren wat verzakte.

De Waag is al lange tijd een zorgenkind van de gemeente. Al sinds de jaren tachtig wordt het gebouw nauwlettend in de gaten gehouden. Vorig jaar en dit jaar werd ook intensief onderzoek verricht, vooral naar de fundering onder de Metselaarstoren.

Nu concluderen onderzoekers dat alle fundamenten onder de Waag problematisch zijn. Voorts zijn zij van mening dat alleen snel ingrijpen De Waag kan redden. Er zijn al enkele kleine noodmaatregelen getroffen.

Eerder werd ook vastgesteld dat de afbeeldingen van de meestersgilden, waarvan diverse vanaf de middeleeuwen tot het eind van de achttiende eeuw in De Waag huisden, verloren gingen door zout in de lucht. Lange tijd twijfelde de gemeente Amsterdam of zij daar wat tegen moest doen, mede omdat er geen afdoende middel tegen het slopende proces was.

Intussen heeft TNO Amsterdam laten weten dat sinds enige tijd nieuwe technieken beschikbaar zijn om het verkruimelen van de gildenplaten tegen te gaan. TNO hoopt dat Amsterdam de nieuwe zouttechnologie bij de Waag zal toepassen.

De Waag stamt uit 1488, maar is maar vrij kort een van de Amsterdamse waaggebouwen geweest. Oorspronkelijk was het gebouw een stadspoort, de Sint Antoniespoort, onderdeel van de middeleeuwse stadsommuring langs het huidige Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade.

Van de stadspoorten zijn alleen de Sint Antoniespoort over (de huidige Waag dus) en een deel van de Regulierspoort (het onderste deel van de Munttoren). (TON DAMEN)