Binnenland Bewaar

Vijf VU-onderzoekers krijgen Vidi-subsidie

Vijf VU-onderzoekers krijgen Vidi-subsidie
© UNKNOWN

AMSTERDAM - Drie onderzoekers van de Vrije Universiteit en twee van het VU Medisch Centrum ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vidi-subsidie ter waarde van 800.000 euro.

Het gaat om epidemioloog Jenny van der Steen, fysioloog Jolanda van der Velden, evolutiebioloog Toby Kiers, econoom Albert Menkveld en sociologe Hilde Bras.
 
Deze belangrijke wetenschappelijke onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan postdoc's zodat zij een eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen.

Jolanda van der Velden richt zich op fouten in het erfelijk materiaal van de hartspier die tot harfalen leiden. Daarbij gaat het om eiwitten die veranderen door fouten in het erfelijk materiaal.

Van der Steen doet onderzoek naar de beste behandeling van longontsteking bij patiënten met dementie. Door verschillende behandelingen nader te bekijken hoopt zij het lijden van de patiënten te verminderen en de overlevingskans te vergroten.

Bras onderzoekt de invloed tussen familierelaties en vruchtbaarheid, en in hoeverre verschillen in die relaties de veranderingen in vruchtbaarheid kunnen verklaren.

Kiers kijkt hoe de samenwerking in de dier- en plantenwereld evolueert in een samenleving die constant aan verandering onderheven is.

Menkveld gaat na welke rol verschillende financiële partijen hebben gespeeld in aanloop naar de economische crisis. (HET PAROOL)