AMSTERDAM - Een rondvaartboot van rederij Meyers blijkt dinsdag 30
december al door het prille ijs van de Keizersgracht te zijn gevaren. D66 in het stadsdeel Centrum is des duivels.

De fractie heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan drie ijsnota's die
dit soort 'onbeholpenheden' zouden moeten voorkomen. De nota's zijn
door de gemeenteraad raad aangenomen. D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het bestuur van stadsdeel Centrum.

De Keizersgracht moet gereed gemaakt kunnen worden voor
kampioenschappen op de korte baan, aldus Rick ten Have,
deelraadslid van D66. Hij trekt aan de bel om herhaling te voorkomen, nu er na een lichte dooi waarschijnlijk weer een nieuwe vorstperiode voor de deur staat.

Ten Have eist van het stadsdeel dat snel duidelijke vaarverboden in de
grachten worden ingesteld. Ook wordt van het stadsdeel gevraagd de brandweer in te zetten om het ijs via opspuitingen snel te repareren

Elfgrachtentocht
Op oudjaarsdag kwam het bericht dat de Keizersgracht werd afgesloten voor de scheepvaart. Ook meldde Waternet dat de gracht niet meer doorgespoeld zou worden om verdere ijsvorming mogelijk te maken. Maar dinsdag bleek dat een eerste dunne laag door de rondvaartboot aan stukken was gevaren.

Ten Have spreekt van een botte actie. ''In één klap was de ijsvloer
vernield. We hadden juist afgesproken dat we het schaatsen in de
binnenstad als Amsterdams cultuurgoed zouden koesteren.''

D66 heeft een traditie. De eerste ''ijsnota'' kwam in 1979 van Ernst
Bakker, oud-raadslid en oud-wethouder, thans burgemeester van Hilversum.

Als voortvloeisel van de laatste ijsnota werd de Freddie Heinekenbrug
over de Singelgracht verhoogd, zodat schaatsers er gemakkelijker
onderdoor zouden kunnen. Het uiteindelijke doel is, ooit, een
Elfgrachtentocht door de stad.

Verder vraagt de fractie welke maatregelen het stadsdeelbestuur neemt op herhaling te voorkoming. (TON DAMEN)