Stadsgids Bewaar

Effect van met veel bombarie gelanceerde Voedselvisie is gering

Het evenement Kanen bij Ten Kate, met verschillende foodtrucks
Het evenement Kanen bij Ten Kate, met verschillende foodtrucks © Klaas Fopma

Twee jaar geleden werd na een jarenlange aanloop met veel tromgeroffel de ambitieuze Amsterdamse Voedselvisie gepresenteerd. Er lijkt vooralsnog weinig van terechtgekomen.

Debat

Het Parool en De Balie organiseren dinsdag een Stadsgesprek over ambachtelijke voedselproducenten en wat de gemeente voor hen zou kunnen doen. Met Diny Schouten en Floris Brester (De Pasteibakkerij), Rick Nelson (Oedipus Brewing), Sebastiaan Aalst (Food Cabinet), Marianne Poot (VVD), Tiers Bakker (SP) en Jasper Groen (GroenLinks). Ook wordt de documentaire Vanaf heden in overtreding vertoond. De Balie, 12/1, 20.00 uur. Entree €10 of €8,50 met de bon op pagina 25.

Van buurtmoestuintjes tot klimaatverandering en van obesitas tot foodtrucks; de voedselvisie die begin 2014 door voormalig wethouder Freek Ossel werd gepresenteerd liet weinig onbesproken. 'Geen voedsel, geen stad, geen Amsterdam,' was het motto van de ambiteuze visie, die een aanzet moest geven tot een actief, eenduidig en krachtig voedselbeleid in de stad.

Twee jaar later blijkt de oogst mager. Met het wisselen van het college was er eerst sprake van dat de voedselvisie zou worden 'meegenomen' in de Agenda Groen van wethouder Abdeluheb Choho, maar daar staat alleen vrij summier iets over stadslandbouw in. Het voorgenomen Voedsel Informatie Punt (VIP) waar stadsboeren en ambachtelijke ondernemers informatie zouden kunnen krijgen over regels, vergunningen en subsidies kwam niet van de grond, en ook de jaarlijkse Amsterdam Food Conference die zou worden georganiseerd door het Amsterdam Economic Board is op de lange baan geschoven.

'Heel jammer allemaal,' zegt Sebastiaan Aalst, die als directeur van adviesbureau Food Cabinet een rol speelde bij de formulering van de visie. 'Er gebeurt op voedselgebied ontzettend veel in de stad, en steeds meer mensen zien in wat een voedselbeleid zou kunnen doen voor grote onderwerpen als economie, duurzaamheid en gezondheid. Er zijn ook wel projecten - zoals de pilot met meer ruimte voor foodtrucks in de stad of de obesitasaanpak die steeds meer aandacht heeft voor het belang van een gezonde voedselomgeving - maar een overkoepelende voedselvisie ontbreekt.'

Geen beleid meer
Raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren), die in 2011 het voorstel voor de Voedselvisie deed, stelt het scherper: 'Choho heeft de visie gewoon afgebroken, er is simpelweg geen actief overkoepelend beleid op voedsel meer.'

De woordvoerder van wethouder Choho bestrijdt dit. 'We doen wel degelijk voedselprojecten, zoals het cofinancieren van stadslandbouwinitiatieven. Ook hebben we het International Food Pact en de Green Deal ondertekend, overeenkomsten die aangeven dat we voedsel belangrijk vinden. Maar we vinden niet dat de stad al te sturend te werk moet gaan op dit gebied. Het Voedsel Informatie Punt is inderdaad nog niet gerealiseerd, maar we zijn er nog wel mee bezig. We streven ernaar de overkoepelende website Amsterdamvoedselpoort.nl vóór de oogsttijd online te hebben.'