Opinie Bewaar

'Drugslobby heeft het voor het zeggen in de Amsterdamse politiek'

Het assortiment in een Amsterdamse coffeeshop
Het assortiment in een Amsterdamse coffeeshop © ANP

Linkse en liberale partijen lijken de belangen van de coffeeshophouders, drugsgebruikers en drugstoeristen te laten prevaleren boven die van Amsterdamse scholen en kinderen. De drugslobby heeft het hiermee voor het zeggen in de Amsterdamse politiek. Dat schrijven CDA'ers Marijke Shahsavari en Michel Rog dit weekend in een opiniestuk in Het Parool.

Amsterdam moet duidelijk maken dat drugsgebruik, zeker onder jongeren, nooit mag normaliseren. En dus ook niet legaliseren.

Michel Rog

is Tweede Kamerlid voor het CDA

Vijftien coffeeshops in de directe buurt van scholen mogen voorlopig toch openblijven, zo werd onlangs besloten door alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad, met uitzondering van het CDA. Hiermee zwicht burgemeester Eberhard van der Laan voor de 'alles moet kunnen'-coalitie van D66, SP en GroenLinks, en ook de VVD. 

Deze partijen sloven zich uit om coffeeshops in de buurt van scholen te laten bestaan. En ze spannen zich tegelijkertijd in om coffeeshops te vestigen in Amsterdamse woonwijken waar er nu geen zijn, zoals Zuidoost. Alsof dit de buurt prettiger maakt. Bovendien weigert Van der Laan bij nieuwe gevallen op plekken waar een school zich wil vestigen de omliggende coffeeshops te sluiten.

Het CDA vindt dat buitengewoon onverstandig. Amsterdam heeft namelijk een serieus drugsprobleem, en dat gaat ook zeker om wat liefkozend 'softdrugs' worden genoemd.

Cannabis
Voorstanders van legalisering hebben zichzelf wijsgemaakt dat het gebruik van softdrugs een uiting is van tolerantie en verworvenheden. Drugsgebruik is echter niet een summum van vrijheid, maar juist een bedreiging daarvan. Ieder jaar melden zich tientallen jongeren met cannabisverslaving, en wordt maatschappelijke overlast ervaren. Cannabis hangt samen met psychoses, angstaanvallen, depressies, schooluitval en overlast in buurten. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal mensen dat hulp zoekt voor cannabisproblemen en afhankelijkheid verdubbeld.

Het cannabisgebruik in Nederland ligt aanzienlijk hoger dan het gemiddelde in Europa, en in Amsterdam ligt het weer hoger dan gemiddeld in de rest van Nederland. Laten we niet doen alsof dat losstaat van het hoge aantal coffeeshops in Amsterdam.

Tussen 2009 en 2014 hebben de Amsterdamse ambulances en spoedeisende hulp meer dan 5500 drugsincidenten geregistreerd, waarvan de helft uitsluitend gaat om cannabisgebruik (dus nog los van cannabis in combinatie met andere drugs). Dat is twee keer meer dan in andere regio's.

Jongeren
Alleen in Amsterdam neemt het aantal gevallen van spoedeisende hulp aan cannabisgebruikers toe. Vooral jongeren zijn daarbij de dupe: zij gebruiken het meeste wiet en zijn het kwetsbaarst voor de gevaren.

Volgens de laatste Antenne-studie uit 2011 gebruikt bijna tien procent van de vijftienjarigen en bijna vijftien procent van de zestienjarigen regelmatig cannabis, waarvan een kwart tot een derde meerdere dagen per week blowde. En de Antenne-studie van 2013 meldt een verdere toename; onder geïnterviewde bezoekers van feesten blowt bijna de helft. Dit is een onacceptabele situatie. Amsterdam zou alles op alles moeten zetten om Amsterdamse jongeren te beschermen, drugsgebruik te ontmoedigen en de drempel om eraan te beginnen zo hoog mogelijk te maken.

Tegenstanders van het afstandscriterium vrezen echter dat een daling van het aantal coffeeshops leidt tot langere rijen bij de overgebleven zaken. Daarnaast menen ze dat het geen zin heeft, omdat jongeren toch al niet in coffeeshops kunnen komen. Daarbij gaan ze voorbij aan onderzoek dat aantoont dat veel jongeren zelf aangeven dat ze hun drugs nog altijd in coffeeshops kopen. Natuurlijk is het afstandscriterium geen panacee, maar een middel. Maar wel een belangrijk middel, met een belangrijke signaalfunctie. Het signaal is: drugsgebruik is gevaarlijk, onverantwoord en onacceptabel.

Niet normaliseren
Dat verhoudt zich slecht met het koesteren van de 'horecafunctie' van coffeeshops, die immers vooral hun product willen verkopen en dus aantrekkelijk willen maken. Drugsgebruik dreigt steeds meer 'normaal' te worden, en dat geldt in Amsterdam nog meer dan in de rest van Nederland. Amsterdam moet duidelijk maken dat drugsgebruik, zeker onder jongeren, nooit mag normaliseren. En dus ook niet legaliseren.

Dan is de vraag: wat stel je voorop? Linkse en liberale partijen lijken de belangen van de coffeeshophouders, drugsgebruikers en drugstoeristen te laten prevaleren boven die van Amsterdamse scholen en kinderen. De drugslobby heeft het hiermee voor het zeggen in de Amsterdamse politiek.

Het CDA wil daarentegen niet meer, maar minder drugstoeristen. Het is goed dat Amsterdam eindelijk blowverboden heeft ingevoerd op en rond schoolpleinen, iets waar het CDA jaren voor heeft gepleit. Maar we zijn er nog lang niet. Amsterdam moet weer inzetten op het terugbrengen van het aantal coffeeshops in de stad, en onverkort verdergaan met het sluiten van de coffeeshops bij scholen.

Wilt u reageren op dit opiniestuk? Dat kan! Scroll (een beetje) naar beneden om een reactie te plaatsen.