AMSTERDAM - RTV Noord-Holland en AT5 hebben de fusiebesprekingen gestaakt. De regionale omroep en de Amsterdamse stadszender besloten daartoe, omdat de gemeente Amsterdam de fusie niet volmondig steunt. Volledige instemming van de gemeente als aandeelhouder en financier van AT5 was nodig om tot een definitief fusiebesluit te komen.

Dat maakten de directies, de raad van commissarissen van AT5 en de raad van toezicht van RTV Noord-Holland vrijdag gezamenlijk bekend. De bedrijven betreuren het besluit en blijven achter de fusieplannen staan.

AT5 en RTV Noord-Holland wilden samengaan in een nieuwe en krachtiger omroeporganisatie per 2011. Beide bedrijven wilden voor 1 juli een goedkeuring van de gemeente Amsterdam. Volgens verantwoordelijk wethouder Carolien Gehrels kon de gemeente deze week nog geen groen licht geven. ''Het businessplan voor de fusie is nog onvoldragen'', aldus Gehrels in een reactie.

Volgens Gehrels heeft een accountantsbureau in opdracht van de provincie Noord-Holland het businessplan tegen het licht gehouden en geconcludeerd ''dat het een te optimistische weergave is van de mogelijkheden die de fusie biedt.''

Gehrels: ''Voor de gemeente speelde ook mee dat de ondernemingsraad nog geen positief advies had gegeven. Dat vinden we wel nodig en zwaarwegend, omdat de mensen in de beide organisaties wel achter de fusie moeten staan.'' (ANP)