Binnenland Bewaar

Kamer en Kamp komen er niet uit, pensioendebat vannacht verder

Minister Kamp: Het nu niet het moment om te verzaken.
Minister Kamp: Het nu niet het moment om te verzaken. © ANP

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) rekent erop dat de Tweede Kamer vandaag nog instemt met het pensioenakkoord. De grootste oppositiepartij PvdA verwacht echter meer tijd nodig te hebben om de knoop door te hakken. Vanavond laat wordt het debat hervat.

Als de Kamer vandaag de minister geen uitsluitsel geeft, kan dat op zijn vroegst volgende week dinsdag. Dat is de dag nadat de vakcentrale FNV zich opnieuw heeft gebogen over het pensioenakkoord. Kamp heeft eerder deze week extra toezeggingen gedaan om de vakbeweging over de streep te trekken.

'Na twee jaar uitstel, moet het nu echt gebeuren', zei  minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vandaag tijdens het pensioendebat in de Tweede Kamer over het pensioenakkoord. 'Daarom doe ik een dringend beroep op de Kamer om de hervormingen in het akkoord goed te keuren.'

In de Kamer klinkt vooral van de oppositie nog kritiek op de hervormingsplannen voor de oudedagsvoorziening. Het minderheidskabinet van VVD en CDA is afhankelijk van steun van de oppositie, omdat gedoogpartner PVV tegen het pensioenakkoord is.

Verantwoordelijkheid
'De verantwoordelijkheid die wij dragen, is nu erg groot', aldus de minister. Maar D66-Kamerlid Wouter Koolmees vroeg Kamp waarom hij nu een besluit van de Kamer wil. Volgens hem is er geen pensioenakkoord met werkgevers en de vakbeweging.

Ook andere oppositiepartijen SP, GroenLinks en de ChristenUnie wezen erop dat grote FNV-bonden kritisch zijn over het pensioenakkoord. Ondanks dat de minister dinsdag nog extra toezeggingen heeft gedaan aan de vakbeweging om lagere inkomens met de hogere AOW-leeftijd straks nog kansen te geven eerder te stoppen met werken.

Dreigement
Pvda-Kamerlid Roos Vermeij en haar collega Carola Schouten van de ChristenUnie verweten de VVD-bewindsman nog dat hij de Kamer onder druk zet. Het schoot Schouten vooral in het verkeerde keelgat dat Kamp stelde terug te vallen op oude wetsvoorstellen met een kale verhoging van de AOW-leeftijd als de Kamer niet akkoord gaat. Vermeij sprak zelfs van een 'licht dreigement'.

Maar volgens de minister is het niet zijn bedoeling druk te zetten. Volgens hem was het slechts een mededeling dat hij terugvalt op oude plannen, die het minderheidskabinet heeft afgesproken met de PVV. In deze plannen wordt de AOW-leeftijd in 2020 alleen verhoogd van 65 naar 66 jaar en niet, zoals in het pensioenakkoord, vervolgens gekoppeld aan de stijgende levensverwachting. Dat laatste willen regeringspartijen en bijna de voltallige oppositie juist.

Vermeij vindt dat minister Kamp niet genoeg doet om lagere inkomens en mensen met zwaar werk nog de kans te geven eerder te stoppen met werken als straks de AOW-leeftijd omhoog gaat. Over de extra toezeggingen van de minister eerder deze week aan de vakbeweging zei Vermeij: 'Er is een stap gezet, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet genoeg is.'

'Zwitserlevengevoel van ouders'
Wouter Koolmees van D66 zei tijdens het debat dat de partij 'fundamentele bezwaren' houdt tegen de hervormingen die Kamp in het pensioenakkoord met werkgevers en de vakbeweging heeft afgesproken. D66 heeft twijfels over de extra toezeggingen van Kamp aan de vakbeweging om lagere inkomens meer kansen te geven eerder te stoppen met werken.

Jesse Klaver (GroenLinks) verwijt Kamp schijnoplossingen te bieden voor lagere inkomens in het pensioenakkoord. Door extra toezeggingen aan de vakbeweging om met de hogere AOW-leeftijd eerder stoppen met werken makkelijker te maken, zou slechts 'een nieuwe VUT voor hogere inkomens' worden gecreëerd. Volgens Klaver laat het akkoord ook 'kinderen betalen voor het Zwitserlevengevoel van hun ouders'.

Te langzaam
Voor Kamp is steun van de oppositie van groot belang, omdat gedoogpartner PVV tegen de plannen in het pensioenakkoord is. GroenLinks en D66 vinden echter dat de AOW-leeftijd te langzaam omhoog gaat. Ook zijn zij samen met de SP bang dat jongeren de dupe worden van het akkoord. SP en PvdD willen samen met de PVV geen verhoging van de AOW-leeftijd.

Kamp kan daarom alleen nog hopen op steun van PvdA, ChristenUnie en SGP. Maar Vermeij maakte duidelijk dat de PvdA geen ja of nee kan zeggen tegen de hervormingsplannen, zolang voor haar partij niet helder is wat de gevolgen precies zijn voor lagere inkomens.