Binnenland Bewaar

Advies: loon voor jongere verzekeren

Nu het kabinet een beroep doet op werkgevers om meer jongeren aan te nemen, moet de overheid werkgevers tegemoet komen door een deel van dat soort risico's verzekerbaar te maken, vindt De Boer. Foto ANP
Nu het kabinet een beroep doet op werkgevers om meer jongeren aan te nemen, moet de overheid werkgevers tegemoet komen door een deel van dat soort risico's verzekerbaar te maken, vindt De Boer. Foto ANP © UNKNOWN

DEN HAAG - Werkgevers moeten doorbetaling van loon bij bijzonder verlof, ziekte en arbeidsongeschiktheid van jonge werknemers kunnen afwentelen op hun verzekering.

Die aanbeveling staat in het actieplan tegen de jeugdwerkloosheid dat vandaag is gepresenteerd aan het kabinet.

Volgens Hans de Boer, de samensteller van dat advies, blijkt dat werkgevers zich laten weerhouden van het aannemen van jong personeel door de risico's daarvan. De kosten van niet functioneren, verlof, ziekte en arbeidsongeschiktheid komen voor rekening van de ondernemer, zonder dat hij daarop veel invloed kan uitoefenen.

Nu het kabinet een beroep doet op werkgevers om meer jongeren aan te nemen, moet de overheid werkgevers tegemoet komen door een deel van dat soort risico's verzekerbaar te maken, vindt De Boer. ''Als je ondernemers, die nu vaak moeite hebben om het hoofd boven water te houden, vraagt meer jongeren aan te nemen, moet daar wel iets tegenover staan. Alles valt of staat met de medewerking van werkgevers.''

Er moet volgens De Boer een 'no riskpolis' worden ingevoerd. ''Vraag verzekeraars hoe zo'n polis er uit kan zien en wat die gaat kosten,'' adviseert hij het kabinet.

Hij pleit er ook voor om mbo-leerlingen na hun examen te volgen, om te voorkomen dat ze langdurig werkloos thuis komen te zitten.

Volgens de vroegere voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid en de oud-voorzitter van ondernemerskoepel MKB Nederland, kan een dreigende verdubbeling van de jeugdwerkloosheid naar 150.000 nog worden voorkomen als overheid, uitkeringsinstanties, scholen en uitzendbureaus optimaal gaan samenwerken. Als dit gebeurt, kan de jeugdwerkloosheid met 35.000 worden getemperd tot 115.000, voordat de economisch herstelt. (HET PAROOL)