Koningin Elizabeth laat de derde week van juli de zwanen langs de Theems weer tellen. Volgens een uit de twaalfde eeuw stammende verordening behoren alle ongemerkte zwanen in open water in Engeland toe aan de vorstin. Daarom wordt jaarlijks een census gehouden om te weten hoeveel er zijn. Zwanen zorgden van oudsher voor een smakelijk feestmaal en de regeling garandeerde dat boeren, burgers en buitenlui met hun handen van de 'koninklijke vogels' af zouden blijven.

Zwanen staan tegenwoordig niet meer op het menu, maar om wetenschappelijke redenen wordt op verschillende plaatsen langs de Theems een zwaneninspectie en telling gehouden, het zogenaamde 'Swan Upping' door de 'Queen's Swan Warden', de koninklijke zwaanopzichter. De zwanenstand is de afgelopen jaren achteruit gegaan door vandalisme (vernietigen van nesten) en ruw weer, waardoor nesten wegspoelden. (GPD)