Buitenland Bewaar

'Rooms-katholieke kerk wist al jaren van misbruik'

&copy ANP
&copy ANP © UNKNOWN

De rooms-katholieke kerk wist al midden jaren vijftig af van grootschalig kindermisbruik in de eigen internaten. De algemeen overste van de fraters van Tilburg stuurde een nieuwsbrief rond, waarin hij zijn collega's waarschuwde met hun handen van kinderen af te blijven. De brief is in bezit van RTL Nieuws.

De kerk heeft altijd volgehouden niet op de hoogte te zijn geweest van het misbruik. Wat opvalt in de brief uit 1954 is dat het seksueel misbruik wordt benoemd in termen die voor die periode vrij expliciet zijn, aldus RTL. Zo schrijft de overste Canisius: 'De laatste jaren komt ontucht met kinderen frequenter voor dan vroeger.' En: 'Mannen wees toch voorzichtig in de omgang met kinderen en maak jezelf niet voor een heel leven ongelukkig. Houd je handen thuis.'

In de brief noemt de frater-overste Canisius ook oorzaken van de toename van ontucht met minderjarige kinderen. Volgens Canisius is het misbruik te wijten aan 'een tekort aan zedigheid inzake kleding, kleverigheid bij sommige kinderen door te wekelijke, huishoudelijke opvoeding, tekort aan godsdienstzin en slapheid van wil, genotzucht, hoogmoed en eigenzinnigheid die wijze bepalingen en voorschriften versmaadt.'

In een reactie zegt de huidig algemeen overste van de Fraters van Tilburg, Broer Huitema, het document te kennen. 'Er is destijds aandacht aan besteed, al los je met een brief schrijven niets op'. De frater zegt dat hij het document zelf pas onder ogen kreeg toen de verhalen over seksueel misbruik naar buiten kwamen. 'Normaal kijk je niet in de archieven.'

Daders overleden
'De daders zijn destijds aangegeven bij de politie', aldus Huitema. 'Ze zijn bekend bij de commissie-Deetman.' De vermeende daders zouden al zijn overleden, aldus de overste.

Meer brieven
Hij zegt ook dat in de archieven nog minstens vijf van dit type documenten zijn aangetroffen. Het oudste document zou uit 1900 stammen. Huitema zegt niet te zijn geschrokken van de brief, maar wel van de omvang van het aantal misbruikmeldingen. Bij de congregatie meldden zich de afgelopen jaren tientallen slachtoffers.