Amsterdam Bewaar

Cliënten Cordaan eisen rapport

Cliënten van Cordaan en hun familieleden  uiten hun grieven. Foto Jean-Pierre Jans
Cliënten van Cordaan en hun familieleden uiten hun grieven. Foto Jean-Pierre Jans © UNKNOWN

AMSTERDAM - Er moet een onderzoek komen naar de financiële huishouding van Cordaan. Dat is één van de opvallendste eisen uit een manifest dat actiegroep Een ander Cordaan zondag heeft overhandigd aan de top van de zorgaanbieder.

''Cordaan krijgt miljoenen euro's belastinggeld. Ik wil weten wat daarvan bij de cliënten terechtkomt,'' zei woordvoerder Peter van der Meer zondag tegen de zeventig aanwezigen in de aula van het Nova College in Geuzenveld. De zaal reageerde met instemmend gemompel en enthousiast applaus.

Een ander Cordaan presenteerde nog vier andere voorstellen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Zo wil de actiegroep dat een volledig onafhankelijke commissie wordt ingesteld die klachten over Cordaan kan onderzoeken, willen de critici dat medewerkers op de werkvloer meer invloed krijgen op de zorg en het beleid en moeten er kleinere zorgteams komen. Tot slot wil Een ander Cordaan dat de beloningen voor de top van het bedrijf worden verlaagd.

Het manifest is geschreven door tien medewerkers en verwanten van cliënten, en gebaseerd op ongeveer 140 klachten die de afgelopen drie maanden zijn binnengekomen bij het klachtenmeldpunt van de SP en bij 'Nelis Helpt', het meldpunt dat Van der Meer heeft opgericht naar aanleiding van de problemen bij Cordaan.

Ongeveer twee derde van die klachten was afkomstig van bezorgde personeelsleden, vertelt Van der Meer. ''Maar toch was er niet één medewerker die het manifest durfde te presenteren. Naarmate deze dag naderde, haakten ze één voor één af, uit angst dat ze zouden worden ontslagen. Dat tekent de situatie bij Cordaan.''

De medewerkers lieten het zondag dan ook afweten. De zaal was vooral gevuld met cliënten en hun verwanten, en een handvol politici.

Toch wordt het manifest breed gedragen door het personeel, zeggen twee medewerkers na afloop van de presentatie. ''Maar we durven ons gewoon niet uit te spreken,'' zeggen ze, onderwijl schuchter om zich heen kijkend. ''Dat is ons expliciet verboden. Wie toch zijn mond open doet, riskeert ontslag.''

Het manifest werd in ontvangst genomen door Frie Jansen, vice-voorzitter van de raad van toezicht van Cordaan. Hij wilde niet inhoudelijk ingaan op het manifest, maar zegde toe de boodschap over te brengen aan de raad van bestuur. ''In elke grote organisatie gaat wel eens wat mis, maar voor zover ik weet zijn het incidenten, en zijn de problemen niet structureel,'' is zijn opvatting.

De raad van bestuur van Cordaan heeft inmiddels laten weten een delegatie van Een ander Cordaan uit te nodigen voor een gesprek. De uitkomsten daarvan zal Een ander Cordaan publiceren op de website eenandercordaan.nl. Daar kan tevens het manifest worden ondertekend. (JASPER KARMAN)

Foto Jean-Pierre Jans