Binnenland Bewaar

Minder bureaucratie voor huisartsen

Huisartsen en zorgverzekeraars lagen al jaren met elkaar overhoop wegens scheve machtsverhoudingen.
Huisartsen en zorgverzekeraars lagen al jaren met elkaar overhoop wegens scheve machtsverhoudingen. © ANP

Huisartsen hebben belangrijke stappen gezet om de bureaucratie in de zorg terug te dringen en de verhoudingen met zorgverzekeraars te verbeteren. Artsen, verenigd in de actiegroep 'Het Roer Moet Om', hebben voor dit doel een akkoord bereikt met het ministerie van VWS, verzekeraars, patiëntenorganisaties en toezichthouders.

Volgens de actiegroep bevatten de nieuwe afspraken veel effectieve maatregelen om 'onzinnige bureaucratie' in de huisartsenpraktijk fors terug te dringen. Zo verdwijnen 'overbodige herhaalformulieren' en wordt er zo veel mogelijk gewerkt met alleen verwijsbriefjes, aldus huisarts Peter de Groof, een van de initiatiefnemers van de actiegroep. Ook het 'verstikkende controlesysteem' om kwaliteit te meten is aanzienlijk vereenvoudigd.

Eerder dit jaar riepen duizenden ontevreden huisartsen de politiek en verzekeraars op om het roer om te gooien. Ze eisten dat huisartsen gelijkwaardig moeten kunnen onderhandelen met grote zorgverzekeraars.

Huisartsen en zorgverzekeraars lagen al jaren met elkaar overhoop wegens scheve machtsverhoudingen. Vorige maand gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) huisartsen en andere zorgverleners al meer ruimte om samen te werken bij de onderhandelingen met verzekeraars. De kartelwaakhond zal niet onmiddellijk zwaar geschut inzetten als de samenwerking onverhoopt een overtreding van de mededingingsregels oplevert.

Huisartsen vinden dat zij niet onder onder de Mededingingswet horen te vallen. Ze voelen zich gedwongen contracten af te sluiten waar ze niet achter staan.