Amsterdam Bewaar

Tom uit Rauw in 2005 al ondervoed

Screenshot uit de documentaire Rauwer.
Screenshot uit de documentaire Rauwer. © UNKNOWN

Een schoolarts van de GGD constateerde in 2005 al dat Tom Watkins, de jongen die alleen rauw voedsel eet, ondervoed is. Hier zou toen helemaal niets mee zijn gedaan. Dat blijkt uit correspondentie tussen de gezondheidsdienst en de voormalige intern begeleider van de school waar Tom naartoe ging, Ylva Raaff.

Een GGD-arts schrijft Raaff in 2007, nadat deze zorgen had geuit over de gezondheid van de jongen: 'Vertraagde groei is normaal bij dit dieet, want het is feitelijk een vorm van ondervoeding en daarbij krijg je vertraagde groei en vertraagde uitrijping. Ik heb na mijn laatste gesprek met moeder, waarin we bijna ruzie kregen, het uiteindelijk maar zo gelaten.'

Toen was Tom al vijf keer bij de GGD op controle geweest na zorgen van de school. Na 2005 zou hij desalniettemin niet meer door zijn GGD-arts zijn onderzocht, en afspraken over het extra oproepen van de jongen zouden niet zijn nagekomen. Daarom stapte Raaff uiteindelijk zelf naar het AMC om raad te vragen bij een kinderarts. Ook diende zij een klacht in bij de GGD.

Ze zegt nu: 'Het is de taak van de GGD om ons als school te vertellen wat er aan de hand is als wij een medische vraag hebben, en om eventueel maatregelen te treffen. Ze wisten gewoon niet wat ze met Tom en zijn moeder aanmoesten en trokken daarom hun handen van hem af.'

De GGD laat weten niet in te kunnen gaan op specifieke gevallen.

Lees ook in Het Parool: Tom doet het best goed.