LONDEN/MEKKA - De Saoedische koning Abdoellah heeft getracht de Afghaanse regering en de opstandige Taliban tot vrede te bewegen tijdens een recente top in Mekka. Volgens CNN waren alle partijen het erover eens dat alleen een 'dialoog' voor een oplossing kan zorgen. Het beraad gaat 'binnenkort' door, aldus het bewind in Riad tot CNN.

Het overleg werd gehouden in de laatste dagen van september. Er was ruim een jaar van voorbereidingen aan vooraf gegaan, aldus CNN. De Taliban waren vertegenwoordigd met elf gedelegeerden, de Afghaanse regering van president Hamid Karzai met twee. Ook de militie van krijgsheer Goelboeddin Hekmatyar, die samenwerkt met de Taliban, deed aan het beraad mee.

Mollah Omar, de leider van de Taliban, was niet aanwezig.

Toch spreken diplomaten in de regio van een doorbraak. Niet eerder werd op dit niveau getracht uit de Afghaanse crisis te komen.

Saoedi-Arabië had eerder vertrouwd op de diplomatieke pogingen van Pakistan om orde te scheppen in Afghanistan, een buurland. Die leverden echter niets op.

In de jaren negentig was Saoedi-Arabië een van de zeer weinige landen die het Talibanregime erkenden. Maar de relaties verslechterden na de herhaalde weigeringen van de Taliban om de leider van Al Qaida, Osama Bin Laden, uit te leveren aan Saoedi-Arabië, zijn geboorteland. Riad was één van de belangrijkste geldschieters van de Taliban in de tijd dat die vochten tegen het Sovjetleger in Afghanistan.

Nieuws over het vredesberaad in Mekka valt samen met uitspraken van hoge Britse functionarissen die als teneur hebben dat de oorlog tegen de Taliban niet te winnen valt. De hoogste Britse militair in Afghanistan, generaal Mark Carleton-Smith, zei in een interview met The Sunday Times: ''Het zou verstandig zijn de Taliban te betrekken bij vredesoverleg. Dat is het soort vooruitgang dat we nodig hebben om de strijd te beëindigen. We gaan deze oorlog namelijk niet winnen.''

Zaterdag ontkende Londen dat de Britse ambassadeur in Kaboel vindt dat de militaire operatie in Afghanistan 'gedoemd is te mislukken'.

De buitenlandse troepen zijn volgens ambassadeur Sherard Cowper-Coles 'deel van het probleem, niet van de oplossing'. De Amerikaanse strategie is gedoemd tot falen. En een 'acceptabele dictator' is de beste oplossing voor Afghanistan. De ambassadeur had dat volgens Le Canard Enchaîné gezegd tot een hoge Franse diplomaat in Kaboel, die de woorden weergaf in een telegram aan Parijs. Volgens Londen kan Cowper-Coles dat onmogelijk hebben gezegd. (HET PAROOL)