Buitenland Bewaar

Wereldbevolking groeit naar 9 miljard in 2050

In de 49 armste landen zal zich de snelste bevolkingsgroei voordoen. Daar verdubbelt de komende veertig jaar de bevolking van 840 miljoen tot 1,7 miljard. Foto ANP/Robin Utrecht
In de 49 armste landen zal zich de snelste bevolkingsgroei voordoen. Daar verdubbelt de komende veertig jaar de bevolking van 840 miljoen tot 1,7 miljard. Foto ANP/Robin Utrecht © UNKNOWN

NEW YORK - De omvang van de wereldbevolking bereikt in 2012 de zeven miljard, en halverwege deze eeuw negen miljard. De toename zal zich voornamelijk voordoen in de armere ontwikkelingslanden in Azië en Afrika.

Dat blijkt uit het jongste rapport van de demografische afdeling van de VN. Het rapport gaat uit van de aanname dat de vruchtbaarheid wereldwijd zal dalen van 2,56 kinderen per vrouw naar 2,02.

De helft van de mondiale bevolkingsgroei zal zich voltrekken in slechts negen landen: India, Pakistan, Nigeria, Ethiopië, de Verenigde Staten, Congo, Tanzania, China en Bangladesh.

In 45 landen zal de bevolking daarentegen krimpen met ten minste tien procent, zo luidt de voorspelling. Die krimp zal zich onder meer voordoen in Rusland, Japan, Italië, Zuid-Korea, Cuba, Oekraïne en in de meeste andere landen die voorheen deel uitmaakten van de Sovjet-Unie.

Directeur Hania Zlotnik van de demografische afdeling van de VN leidt uit de jongste cijfers bovendien af dat 'de aidsepidemie minder hard heeft toegeslagen dan werd gevreesd'.

'Goed nieuws' noemde Zlotnik ook de trend die het rapport aangeeft met betrekking tot de vruchtbaarheidscijfers in de ontwikkelde landen. Die was extreem laag, maar is de afgelopen vijf jaar licht gestegen van 1,58 kinderen per vrouw naar 1,64.

Dat neemt niet weg dat de ontwikkelde landen voor een redelijke stabilisering van hun bevolkingsomvang ook in de toekomst grotendeels afhankelijk zullen zijn van een voortdurende immigratie vanuit de landen in ontwikkeling.
Het VN-rapport schat dat gemiddeld 2,4 miljoen mensen per jaar vanuit ontwikkelingslanden naar ontwikkelde landen zullen migreren.

De Verenigde Staten blijven het grootste immigratieland. Verwacht wordt dat de VS tot 2050 jaarlijks 1,1 miljoen immigranten zullen opnemen.
Samen met de lichte stijging van de 'inheemse' vruchtbaarheid zorgt deze immigratie voor een toename van de Amerikaanse bevolking van 314 miljoen nu tot 404 miljoen halverwege de eeuw.

In de 49 armste landen zal zich de snelste bevolkingsgroei voordoen. Daar verdubbelt de komende veertig jaar de bevolking van 840 miljoen tot 1,7 miljard.
De bevolkingsopbouw in die landen raakt daardoor nog meer uit evenwicht dan thans al het geval is. Bijna dertig procent van de bevolking in die landen is jonger dan vijftien jaar, en bijna twintig procent is tussen vijftien en 24 jaar. Dat betekent dat de helft van de bevolking bestaat uit jongeren onder de 24 jaar.

In de ontwikkelde landen is niet meer dan 17 procent van de bevolking jonger van vijftien, en 13 procent is tussen 15 en 24 jaar: samen slechts dertig procent van de totale bevolking in die landen.

De groei van de wereldbevolking gaat niet snel genoeg om te verhinderen dat de wereld als geheel veroudert. Dat gebeurt het snelst in de rijke landen, waar de leeftijdsgroep van boven zestig jaar met bijna twee procent per jaar zal groeien van 264 miljoen nu tot 416 miljoen in 2050.

Maar ook in de ontwikkelingslanden doet zich het verschijnsel van de vergrijzing voor. Het aantal mensen van zestig en ouder neemt daar toe van 475 miljoen nu tot 1,6 miljard in 2050. (HET PAROOL)