Buitenland Bewaar

Obama: 'We maken de VS weer nieuw'

Pas na het uitspreken van zijn toespraak verscheen bij Obama een ontspannen lach op zijn gezicht. Foto EPA/Justin Lane
Pas na het uitspreken van zijn toespraak verscheen bij Obama een ontspannen lach op zijn gezicht. Foto EPA/Justin Lane © UNKNOWN

WASHINGTON - Barack Hussein Obama (47) is dinsdag in Washington beëdigd als 44ste president van de Verenigde Staten. De Democraat legde zijn eed met een kleine hapering af en hield een toespraak waarnaar ter plaatse ruim twee miljoen mensen luisterden.

Op de trappen van het Capitool legde Obama zijn hand op de bijbel die ook bij de inauguratie van oud-president Abraham Lincoln is gebruikt in 1861. Obama beloofde zijn land trouw te dienen. Zijn vrouw Michelle hield de bijbel vast en keek glimlachend toe. Kort daarvoor legde ook vicepresident Joe Biden zijn eed af.

In zijn inaugurele toespraak haalde Obama een aantal onderwerpen aan die hij al eerder als belangrijk had geoormerkt. Hij stipte onder meer educatie, gezondheidszorg, zuinige energie en wetenschap aan. De economische crisis speelde ook een belangrijke rol: ,,Vanaf vandaag moeten we onszelf oprapen en afstoffen en beginnen met de reconstructie van Amerika.''

Tijdens de speech noemde Obama de uitdagingen waar de VS mee te maken hebben reëel. ,,Ze zijn ernstig en er zijn er veel. Ze zullen niet eenvoudig of snel zijn opgelost. Maar realiseer je dit Amerika, ze worden opgelost'', aldus Obama. ,,We komen op deze dag bijeen, omdat we hoop boven angst hebben verkozen, eenheid boven conflict en meningsverschillen.''

Ook verwees Obama naar zijn afkomst. Hij heeft een blanke moeder en een zwarte vader en is daarmee de eerste afro-Amerikaanse president. ,,Dit is de betekenis van onze vrijheid en onze geloofsovertuiging'', zei hij. ,,Waarom een man wiens vader nog geen zestig jaar geleden mogelijk niet bediend werd in een lokaal restaurant, nu voor u kan staan om de heiligste eed af te leggen.''

De kersverse president gaf tevens aan dat de Verenigde Staten klaar zijn om weer een leidende rol in de wereld aan te nemen. ,,Weet dat Amerika een vriend is van elke natie, man, vrouw en kind op zoek naar een vreedzame en waardige toekomst, en dat we klaar zijn om wederom de leiding te nemen.''

Obama reikte de hand aan islamitische landen. ,,We zoeken een nieuwe weg vooruit, gebaseerd op wederzijdse interesse en wederzijds respect'', aldus Obama. Hij stelde ook bereid te zijn om aan tafel te gaan met leiders die middels corruptie, misleiding of door het monddood maken van oppositie aan de macht zijn gekomen. ,,We zullen een hand uitsteken als jullie de vuisten ontspannen'', zei Obama.

Pas na het uitspreken van zijn toespraak verscheen bij Obama een ontspannen lach op zijn gezicht. Hij omhelsde zijn vrouw en kinderen, terwijl de menigte hem toejuichte. Een krap uur later tekende hij zijn eerste presidentiële besluiten. Het ging om de nominaties voor zijn ministersploeg.

Oud-president George W. Bush verliet per helikopter de feestelijkheden, kort na de beëdiging van zijn opvolger. Hij gaat terug naar zijn thuisstaat Texas, waar hij in Dallas gaat wonen. (ANP)