DEN HAAG - Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) was 'heel blij' dat hij in de jaren zeventig 'op een wettige wijze' de toen nog bestaande militaire dienstplicht niet hoefde te vervullen.

Dat zegt hij in een artikel in Vrij Nederland van deze week. De bewindspersoon kreeg jaren achter elkaar uitstel wegens 'persoonlijke onmisbaarheid' voor de GPV-fractie in de Tweede Kamer, waar hij medewerker van was. Dat duurde tot hij dertig was en niet meer hoefde.

Van Middelkoop zegt moeite met gezag te hebben. ''Tijdens die twee dagen militaire keuring voelde ik: dit is helemaal niets voor mij. Hier ga ik doodongelukkig van worden. Het is een vorm van eigenzinnigheid.''

Volgens zijn woordvoerder zou de minister zijn dienstplicht wel vervuld hebben als hij niet op deze wijze uitstel had gekregen. De minister heeft nooit geprobeerd zijn dienstplicht te ontduiken, hij was volgens de woordvoerder vooral blij omdat hij daardoor zijn droombaan bij de GPV-fractie kon vervullen.

In Vrij Nederland staat verder dat de minister de illusie heeft opgegeven dat hij in één oogopslag een kapitein van een sergeant-majoor kan onderscheiden. De chauffeur van zijn dienstwagen gaf hem op zijn eerst werkdag het Handboek Soldaat cadeau. Maar hij is te oud om al die ingewikkelde rangen en standen nog uit zijn hoofd te leren. Bovendien heeft hij er de tijd niet voor, meldt het weekblad.

De VVD wil dat Van Middelkoop in een brief uitlegt hoe hij denkt te kunnen functioneren als minister, nu hij wel gezagsgetrouwheid van militairen verwacht en niet van zichzelf.

De PVV vindt het een 'minister van Defensie onwaardig' en noemt het slecht voor het moreel van de militairen in Afghanistan. Het is 'geen gelukkige uitspraak', vindt de PvdA. Hij moet hem maar aan zijn eigen mensen uitleggen.

Het CDA is verbaasd. Van Middelkoop noemde Defensie altijd zijn 'droomdepartement'. De coalitiepartij noemt het 'bijzonder' dat iemand die toen vond dat hij niet in die organisatie paste, nu aan het hoofd staat van dit departement.

Ook de militaire vakbonden zijn verbaasd. ''Het is een bevestiging van een al langer bestaand beeld van de verkeerde man op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats,'' stelt voorzitter Wim van den Burg van de vakbond AFMP. (ANP)