Binnenland Bewaar

Stad: meer hulp voor illegalen

Stad: meer hulp voor illegalen
© ANP

De gemeente Amsterdam gaat opvangplekken voor vreemdelingen zonder verblijfspapieren structureel uitbreiden en medefinancieren. Ook komt er een dagelijks spreekuur bij een 'vreemdelingenloket'.

Het stadsbestuur trekt hier 1,7 miljoen euro per jaar voor uit. De helft gaat naar kosten voor onderdak en begeleiding. Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan in reactie op een voorstel van GroenLinks voor een 'proactief Amsterdams vreemdelingenbeleid'.

Ernst van problematiek
Met een slag om de arm steunt VVD-staatssecretaris Fred Teeven de plannen, die los staan van de situatie van de groep illegalen uit de 'Vluchtkerk'.

'Het gaat om mensen die niet door het rijk kunnen worden opgevangen en die niet op straat kunnen verblijven omdat ze te kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege ziekte,' zegt een woordvoerster van Van der Laan. Nu huurt de gemeente al opvangruimte van deze groep, maar dat gebeurt ad hoc. 'We willen er structuur in brengen en extra geld voor vrijmaken. De ernst van de problematiek groeit en de particuliere organisaties die nu een groot deel van de opvang regelen hebben steeds meer geldgebrek.'

Opvangplekken
Er bestaan tachtig opvangplekken via particuliere instanties. De gemeente wil dat aantal uitbreiden naar 120 en gaat op zoek naar geschikte panden. Onduidelijk is of de gemeente die zelf gaat aankopen of huren. Het voorstel is voorts om jaarlijks 50 ongedocumenteerde vreemdelingen een bijdrage in woonkosten te geven van 3000 euro per persoon.

Van der Laan wil daarnaast jaarlijks twee ton vrijmaken voor een 'vreemdelingenloket', gerund door vluchtelingenorganisaties. Het dagelijkse spreekuur kan 'aanzuigende werking' hebben, aldus Van der Laan, maar zal volgens hem ook voorkomen dat vreemdelingen wier asielaanvraag is afgewezen nogmaals de procedure ingaan.

Inbedden van illegaliteit
Een woordvoerder van Teeven zegt dat het plan 'lijkt aan te sluiten bij de insteek van de staatssecretaris'. 'Net als de staatssecretaris lijkt Amsterdam niet in te zetten op structurele noodopvang en het inbedden van illegaliteit. Amsterdam steekt in op tijdelijke opvang van kwetsbare groepen, en als die plaatsvindt vanuit de zorgtaak van gemeenten hoeft dat niet te botsen met het rijksbeleid.'