Binnenland Bewaar

Airbnb wil samen met Amsterdam illegale hotels bestrijden

Screenshot Airbnb.nl
Screenshot Airbnb.nl © UNKNOWN

Airbnb zal met de gemeente Amsterdam samenwerken om illegale hotels van zijn site te weren. Het gaat om woningen die (vrijwel) permanent als hotel worden verhuurd en dus niet beschikbaar zijn voor mensen die een woning zoeken.

Dat is de uitkomst van het gesprek dat PvdA-wethouder Freek Ossel vrijdag voerde met het Amerikaanse bedrijf Airbnb. Hierbij waren de directeur van Airbnb Europa, een juridisch adviseur en een vertegenwoordiger van het hoofdkantoor van Airbnb in San Francisco aanwezig.

Het gesprek werd gearrangeerd omdat Ossel naar social traveling laat kijken. Daarbij verhuren particulieren zo nu en dan hun woning of een kamer aan toeristen, via bemiddelingssites zoals Airbnb en Wimdu. Ossel heeft dáár geen bezwaar tegen, maar heeft ook geconstateerd dat de site in toenemende mate wordt gebruikt door commerciële verhuurders.

Een eerste onderzoek van de Dienst Wonen toonde aan dat zevenhonderd van de ruim drieduizend woningen in Amsterdam die via Airbnb werden verhuurd, als illegaal hotel konden worden bestempeld. Deze woningen waren vrijwel permanent aan de woningvoorraad onttrokken.

Ossel is zeer tevreden over de opstelling van Airbnb. 'De site wil geen platform zijn voor malafide ondernemers en is daarom bereid met ons een protocol te ontwikkelen dat misbruik van de site voorkomt.'

Lees vandaag meer in Het Parool.