Binnenland Bewaar

Ten Slotte Chris van Veen 1922-2009

Wim Kok FNV (l) en Chris van Veen VNO hebben het akkoord van Wassenaar getekend. In het akkoord van Wassenaar sloten werkgevers en werknemers een historisch akkoord over langdurige loonmatiging. Het akkoord wordt beschouwd als het begin van het poldermodel. Foto ANP 1982
Wim Kok FNV (l) en Chris van Veen VNO hebben het akkoord van Wassenaar getekend. In het akkoord van Wassenaar sloten werkgevers en werknemers een historisch akkoord over langdurige loonmatiging. Het akkoord wordt beschouwd als het begin van het poldermodel. Foto ANP 1982 © UNKNOWN

'Van Veen Ga Heen.' Begin jaren zeventig was dit dé leus in het voortgezet onderwijs, gericht tegen de toenmalige minister van Onderwijs Chris van Veen, die het schoolgeld wilde verhogen. De demonstraties waren zinloos.

Maar uiteindelijk liet zijn vertrek niet eens zo lang op zich wachten, want het kabinet-Biesheuvel, waar hij deel van uitmaakte, spatte voortijdig uit elkaar. In 1973 verliet Van Veen de politiek, waarna hij als voorzitter van het VNO het boegbeeld werd van ondernemend Nederland. Gisteren werd bekend dat hij 9 november is overleden. Hij werd 86 jaar.

Chris van Veen, geboren op 19 december 1922 in Barneveld en opgegroeid op de Zuid-Hollandse eilanden, was een selfmade-man. Na de mulo ging hij als administratief medewerker aan de slag als gemeenteambtenaar.  Via zelfstudie werkte hij zich op; hij haalde hbs, werd meester in de rechten en uiteindelijk gemeentesecretaris in de stad Groningen.

In 1967 maakte Van Veen zijn entree in de landelijke politiek. Hij werd in het kabinet-De Jong staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Hij werd de man die onder meer aan de wieg stond van de destijds veelbesproken spreiding van rijksdiensten: het ABP moest naar Heerlen verhuizen en het Rijkscomputercentrum naar Apeldoorn. Ook zorgde de tandem Beernink-Van Veen ervoor dat de werkweek van het overheidspersoneel werd teruggebracht van 45 naar 42,5 uur.

In het kabinet-Biesheuvel, dat de regeringsploeg van De Jong afloste, werd Van Veen minister van Onderwijs. Hij verdedigde in de Kamer niet alleen een aantal bezuinigingsmaatregelen (zoals de verhoging van het schoolgeld en vergroting van de klassen in het beroepsonderwijs), maar ook plannen als de invoering van het Fries als verplicht vak op basisscholen in Friesland en de oprichting van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Ondanks z'n politieke jaren zal Van Veen toch het meest herinnerd worden als de voorman van de Vereniging van Nederlandse Ondernemingen, die hij van 1974 tot 1984 was. Tien jaar bepleitte hij als 'bovenbaas' meer lastenverlichting en vrijheid voor het bedrijfsleven en trok hij ten strijde tegen de in zijn ogen te ver doorschietende inkomensnivellering.

Succes boekte Van Veen toen in 1982 in zijn villa te Wassenaar het Akkoord van Wassenaar werd gesloten. Vertegenwoordigers van het eerste kabinet-Lubbers, van vakcentrales (onder leiding van FNV'er Wim Kok) en werkgeversorganisaties spraken vier jaar van loonmatiging af. In ruil daarvoor zouden werknemers, in een tijd van massawerkloosheid, via arbeidstijdverkorting ruimte maken voor nieuwe collega's. (HET PAROOL)