Amsterdam Bewaar

AMC wil 7 bevolkingsgroepen in stad volgen

Met het project, Healthy life in urban setting, kortweg Helius, hoopt het AMC meer te weten te komen over de gezondheidsverschillen tussen zeven etnische groepen. Foto ANP
Met het project, Healthy life in urban setting, kortweg Helius, hoopt het AMC meer te weten te komen over de gezondheidsverschillen tussen zeven etnische groepen. Foto ANP © UNKNOWN

AMSTERDAM - Het AMC is met de GGD een zeer grootschalig onderzoek begonnen naar de verschillen in gezondheid bij zeven bevolkingsgroepen in Amsterdam. AMC en GGD willen zestigduizend Amsterdammers tussen de achttien en zeventig decennia lang gaan volgen.

Met het project, Healthy life in urban setting, kortweg Helius, hoopt het AMC meer te weten te komen over de gezondheidsverschillen tussen zeven etnische groepen: autochtone Amsterdammers en mensen van Surinaamse, Creoolse, Hindoestaanse, Turkse, Marokkaanse en Ghanese achtergrond.

Bij de ene bevolkingsgroep komen sommige ziektes meer voor dan bij de andere. Volgens Karien Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde, krijgen Surinamers en Hindoestanen bijvoorbeeld vier keer zo vaak diabetes als autochtone Amsterdammers. Turken en Marokkanen krijgen het twee keer zo vaak.

Het onderzoek moet duidelijk maken of de verschillen voortkomen uit een genetische gevoeligheid voor diabetes of wellicht uit een ander voedingspatroon. Ook heeft de sociaal-economische positie ermee te maken. ''Er is verband tussen een lage opleiding en laag inkomen en gezondheidsproblemen.''

De onderzoekers kijken ook naar overgewicht, roken, woon- en arbeidssituatie. Stronks: ''We onderzoeken hen op drie hoofdthema': hart- en vaatziekten, mentale klachten - met name depressie - en infectieziekten.''

Ze hoopt via een steekproef uit het bevolkingsregister met de doelgroepen in contact te komen. Bij eerder onderzoek leverde dat een respons op tot wel zeventig procent. Aan mensen die reageren, wordt gevraagd of ze ook familieleden willen opgeven voor het onderzoek. De eerste uitnodigingen zijn op de bus.

Stronks: ''Waarschijnlijk zijn we vijf jaar bezig om die zestigduizend mensen bij elkaar te krijgen. Daarna hopen we ze nog tien, twintig, dertig jaar te volgen.''

In Europa is niet eerder zo'n grootschalig onderzoek naar de gezondheidssituatie van allochtone bevolkingsgroepen gedaan. (FRANS BOSMAN)