DEN HAAG - Het demissionaire kabinet werpt met zijn aangekondigde bezuinigingen vrouwen terug in de tijd. Dat komt vooral door het korten op het budget voor de kinderopvang, maar ook door de plannen voor de inburgering. Dat stelde E-Quality, het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, woensdag.

Door de bestaande rolverdeling is de kans groot dat vooral werkende vrouwen hun werk opzeggen, als kinderopvang te duur wordt. ''Het is een bekend gegeven dat de kosten van de kinderopvang nog vaak worden afgezet tegen het salaris van de moeder. Als de vrouw niet werkt, zou de kinderopvang ook geen uitgavenpost zijn, is de gedachte daarachter'', aldus het kenniscentrum.

Volgens de instelling zijn de bezuinigingen op de kinderopvang ook niet te rijmen met een dalend arbeidsaanbod als gevolg van de vergrijzing, een probleem dat koningin Beatrix dinsdag in de troonrede aanstipte.

Het plan van het kabinet om nieuwkomers op termijn zelf hun inburgering te laten betalen dupeert vooral vrouwelijke migranten, vreest het kenniscentrum. Zij zijn vaak financieel afhankelijk van hun man. ( ANP)