Recensie
© jr-art.net
© jr-art.net © UNKNOWN

Women are heroes ***

Regie: JR

De Franse activistische fotograaf JR ondergraaft visuele clichés over groepen mensen. De documentaire Women are heroes volgt hem in sloppenwijken, waar hij metersgrote foto's van vrouwengezichten op daken en treinen plakt.

JR kennen we in Amsterdam van de tentoonstelling in Foam vier jaar geleden, waarbij stadsdeel Centrum de immense op gevels geplakte foto's verbood. Het zouden reclame-uitingen zijn. Een bizar verbod, omdat JR altijd in de openbare ruimte werkt, die hij de grootste kunstgalerij ter wereld noemt. Met zijn tientallen vierkante meters grote extreme close-ups van gezichten wil hij stereotypen onderuithalen.

Op de Israëlische scheidingsmuur met Palestina plakte hij foto's van lachende Palestijnen en Israëliërs. De Parijse binnenstad hing hij vol met foto's van jongeren uit de banlieues. Zijn meest ambitieuze project is Women are heroes. JR reisde naar sloppenwijken in Rio de Janeiro, Nairobi, Monrovia, Phnom Penh en Kashmir om er vrouwengezichten te fotograferen.

De foto's benadrukken niet de armoede, maar de vitaliteit van de vrouwen. De immense afbeeldingen plakte hij in de sloppenwijken op muren, daken en zelfs treinen. De documentaire Women are heroes doet verslag van het project, waarbij JR buiten beeld blijft - hij wil dat de aandacht naar het beeld gaat.

Beelden van het project - het fotograferen van de vrouwen en het opplakken van de foto's - worden afgewisseld met interviewfragmenten, waarin sterke vrouwen over hun leven praten. Het idee is dat zij als rolmodellen een bijdrage leveren aan het zelfbewustzijn van vrouwen in sloppenwijken. Het verwijt dat JR de ellende in de sloppenwijken gebruikt voor zijn carrière pareert hij door de inwoners van de sloppenwijken te laten profiteren van het project.

Zo werden de op de daken geplakte foto's eerst op een laag plastic gelijmd, zodat ze een waterdichte dakbedekking opleveren. We geloven graag in JR's goede bedoelingen, maar de film is een wel erg gelikt verslag. Bovendien blijft een fundamentele kwestie onaangeroerd: kunnen foto's een bijdrage leveren aan sociale veranderingen?

 Jos van der Burg Het project Women are heroes in vijf sloppenwijken. (JOS VAN DE BURG)

www.womenareheroes-lefilm.com