Amsterdam Bewaar

Nieuwe coalitie, bekend beleid

vlnr: Eric van den Burg (VVD), Maarten van Poelgeest (GroenLinks) en Carolien Gehrels (PvdA), college-onderhandelaren van de coalitiepartijen en beoogde wethouders. Foto's Peter Elenbaas
vlnr: Eric van den Burg (VVD), Maarten van Poelgeest (GroenLinks) en Carolien Gehrels (PvdA), college-onderhandelaren van de coalitiepartijen en beoogde wethouders. Foto's Peter Elenbaas © UNKNOWN

AMSTERDAM - Het beleid van PvdA en GroenLinks in Amsterdam blijft de komende jaren grotendeels overeind, met de steun van de nieuwe coalitiepartner VVD. Dit blijkt uit het vanmorgen verschenen programakkoord Kiezen voor de stad.

Maandagavond stemden de raadsfracties van de drie partijen ermee in. Bezuinigingen (210 miljoen euro) nemen een prominente rol in. Voor het grootste deel wordt gesneden in het ambtelijke apparaat, maar ook andere terreinen ontkomen niet aan kortingen.

Onderwijs, economie, veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijke punten van het beleid. De onderwijskwaliteit moet omhoog. Er komt een investeringsfonds van 200 miljoen euro voor bereikbaarheid, economie en duurzaamheid.

De VVD accepteert bevriezing van de parkeertarieven, in plaats van de in de campagne bepleite verlaging. Wel komen er meer parkeerplekken aan de randen van de stad.

GroenLinks legt zich erbij neer dat PvdA en VVD een meerderheid hebben om preventief fouilleren uit te breiden. De VVD staakt haar verzet tegen de opvang van asielzoekers. Huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het minimumloon houden recht op financiële steun.

De haven binnen de ring blijft voorlopig bestemd voor bedrijven, maar na 2030 komt meer ruimte voor woningen. De Zuidas (en niet het Westelijk Havengebied) is de beoogde plek voor een olympisch dorp. Er gaat 100 miljoen naar een nieuw ict-systeem van de gemeente.

GroenLinksleider Maarten van Poelgeest noemt de nieuwe coalitie een verstandshuwelijk. Zijn voorkeur had een coalitie met PvdA en D66. De VVD ziet in de aandacht voor veiligheid, bereikbaarheid en de economie redenen om toe te treden tot het bestuur.

PvdA-onderhandelaar Carolien Gehrels is tevreden dat er een college komt met drie grote partijen. Een brede coalitie is volgens haar nodig vanwege de grote bezuinigingen. De nieuwe coalitie heeft steun van 30 van de 45 raadsleden.

PvdA-leider Lodewijk Asscher blijft waarnemend burgemeester tot er een opvolger is. Daarna wordt hij weer wethouder. De commissaris van de koningin moet hier wel mee instemmen. De wethouders Gehrels, Ossel (PvdA) en Van Poelgeest (GroenLinks) zetten hun werk voort. Nieuw zijn VVD-fractieleider Van der Burg en de topambtenaren Wiebes (VVD) en Andrée van Es (GroenLinks). Ze treden 19 mei aan.

In Rotterdam zijn de collegeonderhandelaars er al inhoudelijk uit. Daar steggelen PvdA, D66, VVD en CDA nog over het aantal wethouders en de portefeuilleverdeling. Utrecht heeft een nieuw 'groen' college, dat bestaat uit GroenLinks, PvdA, en D66. In Den Haag hopen de fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA begin mei een beleidsakkoord te sluiten.(HET PAROOL)

De plannen van het nieuwe Amsterdamse college:

Bezuinigingen/Investeren

-  210 mln bezuinigen; 90 mln korten op gemeentelijk apparaat. In vier jaar 10 mln korten op kunst.
-  Investeringsfonds met 200 mln voor stadseconomie.

Onderwijs
-  Strenge 'Asschernorm' voor alle scholen; mogelijk aanmelden scholieren als ze drie jaar zijn.
    
Milieu
-  Gebied binnen de ring wordt autoluw.
-  60 mln naar klimaat, duurzaamheid, luchtkwaliteit.

Veiligheid
-  Preventief fouilleren uitbreiden. 
-  Herinrichting Wallen voortzetten; beter veiligheidsgevoel.

Verkeer
- Parkeertarieven bevriezen. Mogelijk bezoekerskaarten voor parkeren met korting. 
-  Extra parkeerplaatsen rond de stad; geen autovrije zondag meer.

Wonen
-  Eigenwoningbezit van 29% naar 35%.
-  Ook in toekomst 30% sociale woningbouw bij nieuwbouw.


Vandaag in de krant: een gesprek met de drie hoofdonderhandelaars en analyses over het nieuwe beleid.